Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Odpověď na zveřejněný článek: Mostecké K-centrum se ocitlo ve finanční krizi

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
(Deník Mostecka dne 9. 10. 2003)
 

 
 

Odpověď na zveřejněný článek: Mostecké K-centrum se ocitlo ve finanční krizi

Vyšlo v Deníku Mostecka dne 9. 10. 2003

 

Finanční krizi, kterou v těchto dnech zřejmě zažívá mostecké K-Centrum a jeho pracoviště v Oseku, nelze přičítat na vrub Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a proto nesouhlasíme s vyzněním článku. Ten může být také vykládán tak, že Ústecký kraj rozhodnutím o dotacích zavedl zařízení o.s, Most k naději v Mostě a v Oseku do vážných finančních nesnází.

            Občanské sdružení Most k naději požádalo Ústecký kraj celkem o tři dotace. V programu Asistent pro terénní kontakt v Oseku sdružení zažádalo o 37 000 tisíc korun na věcné náklady, nikoli na mzdy. Není tedy pravda v článku uvedené tvrzení, že sdružení žádalo Ústecký kraj na „osecký projekt“  o 200 000 korun - jednalo se o 172 tisíce korun, o které o. s. Most k naději žádalo v dotačním programu Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky a ke které odbor zdravotnictví Krajského úřadu přidal nedoporučující stanovisko.

            Ani další argument, který má v článku ukázat že Ústecký kraj je původcem finančních těžkostí tohoto zařízení, není uveden správně. Na programy „K-Centrum Most“ a „Asistent pro terénní kontakt Most“ žádalo o. s. Most k naději Ústecký kraj o celkem 488 000 korun ve dvou dotacích, opět na věcné náklady a  nikoli na mzdy. Usnesením zastupitelstva byly občanské společnosti přiděleny 2 dotace v souhrnné výši  300 000 korun.  Pokud tedy o. s. Most k naději, které zařízení v Mostě a v Oseku provozuje, nemá peníze na mzdy svých zaměstnanců, není to způsobeno výší dotací, které Ústecký kraj přidělil. Financování jejich provozu je - stejně jako u desítek dalších nestátních neziskových organizací - vícezdrojové a zřejmě nastala situace, kdy tomuto zařízení nebyly přiděleny finanční prostředky z jiných zdrojů.

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 

Původní text: Mostecké K-centrum se ocitlo ve finanční krizi (Deník Mostecka dne 9. 10. 2003)

Most - Půlku mzdy dostali v říjnové výplatě zaměstnanci mosteckého K-centra. Pracovníci managementu a ekonomického úseku nemají vůbec žádné finance. Zdravotní materiál stačí pokrýt následující dny, testy na infekční choroby nedělá K-centrum vůbec. Důvodem je nedostatek finančních prostředků.  Do konce roku chybí mostecké instituci více jak půl milionu korun, včetně peněz na provoz nedávno zřízeného terénního programu v Oseku. "Na osecký projekt jsme krajský úřad žádali o dotaci dvě stě tisíc korun do konce letošního roku," sdělila vedoucí ambulantní péče Lucie Gärtnerová s tím, že Osek kraj nepodpořil vůbec a Most pouze omezeně. "Námi požadovanou půlmilionovou dotaci na provoz zkrátil Krajskýúřad v ÚstínadLabem o dvě stě tisíc korun, s kterými jsme ovšem počítali," dodala vedoucí.  Chybějící peníze od kraje mají za následek krácené nebo vůbec nevyplacené mzdy. "K 15. říjnu čekáme přibližně milionovou dotaci ze státní pokladny, která by krizi alespoň na chvíli odvrátila," slibovala si Gärtnerová, podle níž však situace vypadá tak, že v prosinci K-centrum nevyplatí své zaměstnance vůbec. "Budeme se opět, jako každým rokem, muset spolehnout na jejich dobrovolnost," podotkla.  Krajský úřad vyhlašuje v rámci své dotační politiky veřejnou nabídku, kde se schází více možností. "Odborná komise vybere z nabídek a zastupitelstvo je pak schválí, nebo neschválí," vysvětlil postup udělování dotací hejtmanÚsteckéhokrajeJiříŠulc. "Jaké peníze jsme mohli, takové jsme vyčlenili. Všichni nedostali, co chtějí, a tak je to všude," dodal hejtman, podle něhož do dotační politiky spadá oblast kultury, sportu, sociálního či protidrogového odvětví.  Mostecké K-centrum má v současnosti 27 zaměstnanců, z toho jedenadvacet na hlavní pracovní poměr.

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 14.10.2003 / 14.10.2003 | Zveřejnit od-do: 14.10.2003-14.11.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém