Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média > Tiskové informace

 

Odraz českého předsednictví EU v regionech

 
1
Seminář o předsednictví zhodnotil aktivity Ústeckého kraje v období předsednictví České republiky v Evropské unii.
 

 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 26. listopadu  2009

 

   Pod záštitou hejtmanky Ústeckého kraje Jany Vaňhové se konal ve čtvrtek 26. listopadu 2009 seminář na téma: Odraz českého evropského předsednictví v regionech. Pořadatelem akce byla PPAgency ve spolupráci s Ústeckým krajem. Cílem projektu bylo přispět k propagaci prvního českého předsednictví a současně pokračovat v otevřených tématech k budoucnosti regionální Evropy.

     Seminář zahájila Jana Pike, která je zástupkyní realizátora projektu. Úvodního slova se ujala hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, která zhodnotila regionální projekty v rámci našeho předsednictví v Evropské unii. Podle jejích slov byl ústecký kraj jedním z nejaktivnějších regionů, což dokládá i 135 akcí v prvním pololetí roku 2009. „Období předsednictví bylo přínosné i v další oblasti, a tou je čerpání peněz z evropských fondů. V rámci tohoto období se podařilo ještě více zviditelnit operační programy a intenzivněji pracovat na osvětě. Výsledkem bylo, že jsme pocítili nárůst zájmu o podávání projektů i ze strany měst a obcí,“ řekla Jana Vaňhová. Ve svém projevu také zmínila dvě konkrétní akce Ústeckého kraje, které měly přímou vazbu na předsednictví České republiky, a to neformální zasedání ministrů dopravy EU v Litoměřicích a kulturně-vzdělávací open-air Eurofestival Litoměřice. „Půl roku jsme měli příležitost ukázat všem, co umíme, v čem jsem dobří a že máme co nabídnout. My v Ústeckém kraji jsem tento úkol splnili,“ dodala hejtmanka závěrem.

   O dalších významných akcích v evropském kontextu hovořila Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu. V rámci českého předsednictví pořádal Ústecký kraj výstavu velkoplošných fotografií mosteckého fotografa Jana Hodače s názvem Fabrica Bohemica. V květnu pak proběhla výstava tradičního českého výrobku, který má svůj domov právě v Ústeckém kraji, cibuláku. Pod názvem Hudba za železnou oponou vystoupil k 20. výročí pádu železné opony pěvecký sbor Chorea Akademica z Univerzity J. E. Purkyně z Ústí nad Labem a Landesjugendchor z Německa. Prostřednictvím této akce chtěli organizátoři vzdát čest všem umělcům, kteří i přes dočasné zákazy vystupování na veřejnosti vytrvali ve svém úsilí změnit svět k lepšímu. Speciálním hostem večera byl Spirituál kvintet. Samozřejmě nemohla chybět ochutnávka českých vín, jejímž cílem bylo informovat účastníky o českých vínech a vinařských oblastech. Řada akcí k českému předsednictví proběhla i v samotném Ústeckém kraji. Jednou z nejvýznamnějších byla konference navazující na skupinu na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost evropského chemického průmyslu (High Level Group) s názvem Šíření výsledků HLG v regionech. Díky této akci si Ústecký kraj vytvořil velmi dobrý image u Generálního ředitelství Průmyslu a podnikání.

  Na téma využití evropských fondů v regionu vystoupil za ROP Severozápad Petr Achs a za odbor regionálního rozvoje krajského úřadu Zuzana Kadlecová. Ve své prezentaci uvedl Petr Achs, že je v operačním programu Severozápad alokováno 745,9 mil €. Rozdělování dotací bylo zahájeno vyhlášením první výzvy k předkládání projektů v prosinci 2007. Z ROP SZ byly rozděleny dotace za přibližně 13, 011 miliard Kč, což je nejvíce prostředků ze všech regionů v České republice. Těm, kteří dokončili svůj projekt nebo alespoň jednu jeho etapu, bylo vyplaceno již 840 milionů Kč. Počítá se, že do konce roku tato částka vzroste o 330 milionů Kč.

   Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci evropské územní spolupráce představila Zuzana Kadlecová. Cílem je vytvoření a realizace přeshraničních hospodářských, kulturních, sociálních a ekologických aktivit prostřednictvím společných strategií podporujících udržitelný rozvoj území. Na program je celkem připraveno 207, 4 mil. EUR. Zájemci mohou kontaktovat Ing. Marcelu Holečkovou z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

   O posílení přílivu dotací do Ústeckého kraje pro malé obce, venkovské subjekty a pro veřejnost hovořila Martina Čechová z Okresní hospodářské komory Louny. Záměrem projektu je zajištění přílivu dotací do Ústeckého kraje, konzultace a zpracování záměrů jednotlivých obcí z venkovských oblastí a konzultace a zpracování záměrů široké veřejnosti do programu Zelená úsporám. V rámci projektu se budou konat semináře pro obce a pro veřejnost v jednotlivých okresech ÚK.

 

 

Připravila Iveta Pelikánová,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 788, pelikanova.i@kr-ustecky.cz,

www.kr-ustecky.cz

 

1
Hejtmanka Jana Vaňhová při úvodním projevu

2
Předsednický stůl, vlevo Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 26.11.2009 / 26.11.2009 | Účinnost do: 31.12.2009

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém