Orientační nabídka


 

OMEZENÍ DOPRAVY KVŮLI VÝSTAVBĚ LÁVKY

Magistrát města Ústí nad Labem rozhodl o dopravních omezeních v souvislosti se započetím přípravných prací pro stavbu „Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše“ a výstavby provizorní lávky v období od 29. 5. 2024 do 30. 11. 2024
 

 
 


V období od 29. 5. 2024 do 30. 11. 2024,  z důvodu umístění zařízení staveniště a z důvodu probíhajících přípravných prací ke stavbě „Rekonstrukce mostu Dr. E. Beneše“ bude:

 

  • úplně uzavřena místní komunikace (cyklostezka) v ul. Střekovské nábřeží v k.ú. Střekov v úseku mezi křižovatkou s ul. Zeyerova k p.p.č. 2529/2 v k.ú. Střekov (nacházející se pod mostem Dr. E. Beneše v k.ú. Střekov),  včetně propojení k ul. Národního odboje v k.ú. Střekov
  • úplně uzavřen spodní vjezd do garáží Zanádraží v k.ú. Ústí nad Labem (pozemní komunikace na p.p.č. 4190/32 v k.ú. Ústí nad Labem)
  • úplně uzavřen nájezd ze  silnice II/613  z ul. Předmostí na silnici č. I/30 v ul. Přístavní v k.ú. Ústí nad Labem

(do garáží Zanádraží v k.ú. Ústí nad Labem je zachován vjezd a výjezd z ul. U Nádraží v k.ú. Ústí nad Labem)

Při těchto úplných uzavírkách jsou stanoveny následující objízdné trasy:

při úplné uzavírce cyklostezky pro cyklisty:

směr Střekov

-          cyklostezka ul. Střekovské nábřeží – ul. Zeyerova – ul. Kramoly – ul. Raisova – ul. Střekovské nábřeží – cyklostezka

směr ze Střekova

-          cyklostezka ul. Střekovské nábřeží – silnice č. II/261 v ul. Železničářská – ul. Děčínská - silnice II/613 v ul. Národního odboje – ul. Kramoly – ul. Zeyerova – ul. Střekovské nábřeží

při úplné uzavírce vjezdu do garáží Zanádraží v k.ú. Ústí nad Labem

-          silnice č. I/30 – ul. Přístaviště – ul. Malá Hradební.

V ulicích Zeyerova, Varšavská a Hviezdoslavova dojde ke změně vedení provozu a úpravě dopravního značení  v souvislosti  s přípravnými pracemi ke stavbě „Rekonstrukce mostu Dr.  E. Beneše“ , následně s realizací samotné stavby a s dokončovacími pracemi (z důvodu potřeby zajištění vjezdu a výjezdu vozidel stavby) a to následujícím způsobem:

  • bude zřízen dočasný sjezd ze silnice č. II/261 ul. Děčínská na ul. Zeyerova v k.ú. Střekov
  • v ul. Zeyerova v k.ú. Střekov bude v úseku mezi křižovatkami s ul. Děčínská a s  ul. Varšavská zaveden jednosměrný provoz
v termínech dle potřeby stavby bude v ulicích Zeyerova, Varšavská a Hviezdoslavova, vše k.ú. Střekov  docházet k omezení a změnám u parkovacích stání, včetně vyparkování vozidel (z důvodu potřeby zajištění vjezdu a výjezdu stavby ze staveniště na cyklostezce). 
 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 30.5.2024 / 30.5.2024
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém