Orientační nabídka


Sociální sítě

Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Vzdělávání > Dotační programy a projekty > MPSV – obědy do škol > Operační program potravinové a materiální pomoci v ÚK
 

Operační program potravinové a materiální pomoci v ÚK

 
 

Název výzvy

Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi

     

Číslo výzvy

30_21_011

     

Finanční alokace výzvy

 65 000 000 Kč

     

Žadatelé

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou všechny kraje ČR včetně hlavního města Prahy

     

Příjemce

Kraj, samosprávní jednotka dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích

     

Partneři

Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské, základní školy a víceletá gymnázia na území Ústeckého kraje, případně samotná zařízení školního stravování, pokud nejsou vázána na partnerské školy

     

Cílová skupina

Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

 Rozhodného období bylo stanoveno pro celoroční stravování od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2022. 

     

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit ve školním roce 2022/2023 stravování pro děti v hmotné nouzi navštěvující mateřské
a základní školy a víceletá gymnázia v Ústeckém kraji. Také zvýšit jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a celkově integraci do společnosti. 

     

Datum zahájení realizace projektu

1. 9. 2022  

     

Datum ukončení realizace věcných aktivit projektu

30. 6. 2023

     

Vyhlašovatel

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Oddělení ostatních evropských fondů (adresa na kontaktní místo: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5)Co je potřeba pro zapojení školy do projektu?

Škola vyplňuje pouze níže uvedené tabulky, všechny ostatní podklady budou zaslány po předložení projektové žádosti Ústeckým krajem.

1. Podklad pro zapojení školy do projektu - termín do 1. 4. 2022

2. Souhlas zřizovatele - termín do 15. 4. 2022 (pouze pro tuto přílohu je pozdější termín)

3. Formulář finanční identifikace partnera - termín do 1. 4. 2022

Podklady včetně návodu k vyplnění naleznete v příloze.

  

V případě zájmu o zapojení do projektu je nezbytné nejpozději do 1. 4. 2022 zaslat výše uvedené podklady (zasílejte pouze e-mailem) na adresu soukupova.m@kr-ustecky.cz     

Kontaktní osoba    

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Oddělení organizace školství, mládeže a sportu
Bc. Michaela Králiková Soukupová
tel.: 475 657 300
e-mail: soukupova.m@kr-ustecky.cz

nebo

Ing. Michaela Fibichová
tel.: 475 657 982
e-mail: 
 fibichova.m@kr-ustecky.cz

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies