Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Zdravotnictví

 
 
 
 
 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
16.7.2019Dotační programy Ministerstva zdravotnictví ČR
Informace Ministerstva zdravotnictví o vypsání dotačních programů na podporu zubních lékařů a na podporu praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost
Bc. Jana Krpešová
20.6.2019Průkaz osoby s PAS (poruchou autistického spektra)
Informace pro veřejnost, všeobecné praktické lékaře a lékaře pro děti a dorost o průkazu osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
Bc. Jana Krpešová
13.3.2019Rezidenční místa pro lékařské obory – úprava metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví upravilo pro rok 2019 metodiku pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místa, vztahující se na obor Pediatrie a další obory specializačního vzdělávání. Podrobné informace k uvedené problematice naleznete na níže uvedeném odkazu.
Bc. Jana Krpešová
10.7.2018Vydávání posudků způsobilosti fyzických osob činných na zotavovacích akcích a školách v přírodě podle zákona o ochraně veřejného zdraví [PDF, 1 MB]Bc. Jana Krpešová
12.11.2018Informační kampaň k Evropskému antibiotickému dni (EAAD)
Kampaň každoročně připadá na 18. listopadu. V ČR je kampaň koordinována Centrální koordinační skupinou Národního antibiotického programu.
Cílem informační kampaně je upozornit na uvážlivé a správné užívání antibiotik a zamezit tak zvyšování rostoucí antibiotické rezistence.
Bc. Jana Krpešová
12.3.2018GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD
13. ročník kongresu se bude konat 17. května 2018 v Městském domě kultury Sokolov.
Bc. Jana Krpešová
20.9.2017Úhrada zdravotních služeb tzv. vládním stipendistům [PDF, 1,4 MB]Bc. Jana Krpešová
18.7.2017Kraje: Rozhodnutí ministerstva zdravotnictví způsobí, že nemocnice nedostanou včas prostředky na navýšení mezd pro zdravotní sestry
Vláda na konci května rozhodla, že od 1. července budou navýšeny mzdy zdravotním sestrám pracujícím ve směnném provozu bez odborného dohledu o 2 000 korun. Kraje vyvinuly maximální součinnost a rovněž předložily ministerstvu zdravotnictví návrh na přerozdělení prostředků, který zaručoval, že nemocnice pro zdravotní sestry slíbené peníze včas obdrží. Ministerstvo zdravotnictví tento návrh minulý týden zcela zamítlo.
Ing. Petr Severa
10.10.2016Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky
Odbor zdravotních služeb ministerstva zdravotnictví připravil dvojjazyčné komunikační pacientské karty, které mají napomoci snazší komunikaci mezi českými zdravotníky a jejich zahraničními pacienty. Karty jsou k dispozici v devíti jazykových mutacích a jsou tematicky rozděleny do pěti oblastí. Každá karta obsahuje soubor otázek v českém jazyce, jejich překlad do cizího jazyka a také fonetický přepis výslovnosti v tomto jazyce.
Ing. Petr Severa
16.5.2016Dotační program: Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2016
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Účelem programu je podpora kvality zdravotních služeb na území Ústeckého kraje v podobě zvýšení komfortu pacientů při poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče (vyjma následné lůžkové péče v oboru psychiatrie) na území Ústeckého kraje, a to nákupem základního lůžkového vybavení vč. příslušenství, přístrojového vybavení lůžek následné a dlouhodobé péče, zdravotnických prostředků přístrojového a diagnostického charakteru a dalšího vhodného vybavení potřebného pro poskytování zdravotních služeb na lůžkách následné a dlouhodobé lůžkové péče.
Ing. Petr Severa
6.4.2016Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů
Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR) – odbor dohledu nad zdravotním pojištěním vyhlašuje výběrové řízení k dotačnímu programu na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů.
Ing. Petr Severa
23.2.2016Informace ÚZIS ke sběru výkazů za rok 2015
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Sběr výkazů za rok 2015 neproběhne v obvyklém lednovém termínu, ale bude zahájen až 1. dubna 2016 a poběží do 31. května 2016.
Ing. Petr Severa
6.1.2016Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)
21. prosince 2015, s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155 novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).
Ing. Petr Severa
12.10.2015Návrhy na přezkoumání lékařského posudku
Návrh na přezkoumání lékařského posudku řeší ustanovení § 46 až § 49 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Ing. Petr Severa
22.7.2015Stipendijní program „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 29. 6. 2015 vyhlášení Stipendijního programu „Stabilizace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů“
Ing. Petr Severa
30.6.2015Dotační program „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje - 2015“
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 29. 6. 2015 vyhlášení dotačního programu „Podpora zvýšení komfortu pacientů při poskytování lůžkové péče na území Ústeckého kraje – 2015“
Ing. Petr Severa
30.4.20158. ročník soutěže "Bezpečná nemocnice"
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE – Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s. vyhlašují osmý ročník celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Zastřešující téma soutěže je věnováno těm, kteří se o bezpečí pacientů starají – zdravotníkům. Název tématu je „Co můžeme udělat (děláme) pro zdravotníky, aby mohli poskytovat bezpečnou péči“.
Ing. Petr Severa
6.1.2015Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky oprovozu Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) a resortního sběru dat za rok 2014.
Ing. Petr Severa
5.5.2010Informace zdravotnickým zařízením provádějící substituční léčbu [PDF, 49 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Jan Mlejnecký
19.7.2010Upozornění / Výstraha MZ ČR
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Ing. Jan Mlejnecký
5.6.2014Změna při vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (od 1.1.2013) [PDF, 108 kB]
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
V rámci zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení dochází v souladu s nově platnou Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, od 1. 1. 2013 ke změně při vyplňování "Listu o prohlídce zemřelého. Podrobné informace a nový formulář jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR: www.uzis.cz.
Ing. Jan Mlejnecký
6.1.2016Informace ke kampani hlášení nežádoucích účinků léčiv - SÚKL [PDF, 257 kB]
Ing. Jan Mlejnecký
6.1.2016Informace o pozastavení používání léčiva
Ing. Jan Mlejnecký
1.8.2005Poskytování zdravotní péče cizincům na území České republiky
K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
administrátor

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Zdravotnictví

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Petr Severa

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém