Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Otevřené dlaně Evropy také pro komunitární programy

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
0
Druhý ročník Veletrhu komunitárních programů Evropské komise, jež jsou de facto doplňkem zatím známějších operačních programů, se ve čtvrtek 27. listopadu uskutečnil na Krajském úřadu Ústeckého kraje. V průběhu dne na něm čerpalo zkušenosti z tvorby projektů na 150 uzájemců.
 

 
 

Tisková zpráva z 27. listopadu 2008

Otevřené dlaně Evropy také pro komunitární programy

S podtitulem „Nástroje Evropské komise na financování vašich projektů“ se v Ústí nad Labem na krajském úřadu dnes koná 2. ročník Veletrhu komunitárních programů. Je určen pro zájemce o evropské peníze  z malých a středních podniků, univerzit, vzdělávacích zařízení, výzkumných institucí, z měst a obcí, ale také z neziskových či příspěvkových organizací, z veřejných subjektů pracujících s mládeží, ze zájmových spolků atd. Pro více než stovku účastníků veletrh pořádá Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu spolu s ústeckým Eurocentrem a dalšími partnery.

     Účastníky veletrhu, jenž měl teoretickou část pro budoucí předkladatele projektů i část praktickou, s ukázkami již realizovaných akcí, pozdravil v úvodu ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Milan Zemaník. Informoval je o včerejší volbě nového vedení kraje a také stručně pohovořil o významu komunitárních programů pro rozvoj kraje a společnosti. V úvodu veletrhu, který moderovala Markéta Pokorná, zástupkyně Ústeckého kraje v Bruselu, dostal slovo František Jochman z mosteckého Asistenčního centra. Objasnil, že komunitární programy jsou doplňkem k jednotlivým operačním programů a jsou financovány přímo Evropskou komisí. Předkládají je v rámci nadnárodní spolupráce vždy partneři z více členských zemí EU nebo států kandidátských a finanční dotace jsou určeny převážně na neinvestiční, tzv. měkké aktivity. Jsou jednou z cest, jak v nejbližších letech získávat evropské peníze. Veřejnosti i odborníkům jsou dnes známy spíše operační programy, které do roku 2013 umožní investovat v České republice téměř 27 miliard EUR, což v aktuálním přepočtu představuje asi 675 miliard korun. Z této částky má region soudržnosti Severozápad, kam spadá Ústecký a Karlovarský kraj, k dispozici zhruba 750 milionů EUR. Jakmile však skončí finanční období 2007-2013, není zcela jisté, že bude mít Česká republika nadále přístup ke strukturálním fondům, ze kterých nyní čerpáme peníze právě prostřednictvím operačních programů. Komunitární programy jsou naopak přístupné všem členským státům Evropské unie a pokrývají takřka všechny oblasti.

     Jednotliví národní koordinátoři pak představili své komunitární programy, například Evropa pro občany, Celoživotní učení, 7. Rámcový program ES pro výzkum a vývoj, „Marco Polo“ pro kooperující podniky z oblasti dopravy a životního prostředí nebo program Life+. Komunitární programy nabízejí předkladatelům vhodného projektu naplňujícího zadání konkrétní výzvy zajímavé dotace, které dosahují v průměru 75% celkových nákladů. Za finanční příspěvky (desítky až stovky tisíc eur) však nelze postavit dům, opravit silnici či koupit stroj; jsou určeny hlavně na víceleté projekty mj. na podporu mládeže, tvorby společných analýz, výzkum a vývoj ve společenských vědách či vzdělávání, pořádání konferencí, vydávání tiskovin a další aktivity partnerů z více zemí.

     Součástí veletrhu je i výměna zkušeností, představování některých úspěšných a již realizovaných projektů či prezentace jednotlivých komunitárních programů v prostorách před konferenčním sálem. Výstava s názvem Best practices je letos úplnou novinkou a jako výstava putovní bude součástí Veletrhů ve všech krajích ČR.

 

Připravil Zbyněk Šebesta,

oddělení tiskových informací,

kancelář hejtmana Ústeckého kraje,

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.: 475 657 742, sebesta.z@kr-ustecky.cz

1
Ředitel Krajského úřadu Ústeckého kraje Milan Zemaník hovoří k účastníkům veletrhu

 

2
Pohled do konferenčního sálu

3
František Jochman a Markérta Pokorná

4
Z putovní výstavy Best practices - představuje se jeden z již realizovaných projektů

 

5
U stánků jednotlivých koordinátorů komunitárních programů

 

6
Příští, už 3. ročník Veletrhu komunitárních programů tady bude zase za rok...

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Zbyněk Šebesta
Vytvořeno / změněno: 27.11.2008 / 27.11.2008 | Zveřejnit od-do: 27.11.2008-26.12.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém