Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 

Nacházíte se v sekci: Titulní stránka


Cesta: Titulní stránka

 

Další zdroje

 
 • Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Ústecký kraj je jeden z regionů nejvíce postižených strukturálními změnami a vykazuje již několik let nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR. Zároveň je na druhém místě v počtu obyvatelstva se základním vzděláním. Přes skutečnost, že se v kraji realizuje řada programů na podporu zaměstnanosti i vzdělanosti, nedaří se zásadním způsobem situaci změnit. Situaci dále komplikuje útlum hornictví jako důsledek územních limitů, nejasná situace na trhu práce, absence pozitivních trendů, nárůst počtu obyvatel s žádnou či nízkou mírou kvalifikace, jejich koncentrace ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje a nízká motivace pracovat či vzdělávat se v technických oborech. To jsou důvody, proč Ústecký kraj vytváří široké regionální partnerství, které by situaci řešilo komplexněji a systémověji, a to na základě dobrých zkušeností z Evropy i ze světa.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje se zaměřuje na tři základní strategické směry – ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Jde o široké partnerství institucí a expertů s cílem vytvářet a implementovat do praxe soubor opatření/projektů na podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Ústeckého kraje, inovačního potenciálu regionu se specifikací podpory vzniku a udržení nových i stávajících pracovních míst, vytváření zázemí pro lidské zdroje, podpory technického, profesního a řemeslného vzdělávání, podpory podnikání, podnikavosti a kreativity, podpory změny kvalifikace a souvisejícího vzdělávání.

Cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2014–2020 v podobě alokovaných finančních prostředků. Tím bude vytvořeno příznivé prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby potřebných projektů přinášejících integrované řešení pro trh práce v Ústeckém kraji.

 

Aktuálně

 • Týden očima hejtmana Jana Schillera 22. – 28. února
  Konec února uběhl jako voda. Poslední dny a týdny jsou pro nás všechny spíše velkou zátěžovou zkouškou než normálním životem. Až při psaní tohoto reportu mi dochází, že už je tomu rok od doby, co onemocnění COVID-19 zasáhlo také Českou republiku. Málokdo si v té době dokázal představit, že i rok poté se my, stejně jako celý svět, s touto nemocí budeme stále vyrovnávat. Čísla nejsou dobrá a obsazenost nemocnic je kritická. (1.3.2021)

 • Seznam otevřených školských zařízení od 2. března 2021 v Ústeckém kraji z rozhodnutí hejtmana
  Na základě přijatých vládních opatření zůstane z rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje od zítřejšího dne otevřeno v Ústeckém kraji celkem 39 škol a školských zařízení určených k vykonávání péče o děti pracovníků vybraných profesí za nouzového stavu. (1.3.2021)

 • Bezpečnostní rada Ústeckého kraje se sešla pomocí videokonference poprvé v roce 2021
  Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (BRÚK) zasedá zpravidla čtyřikrát ročně a projednává pravidelné body z oblasti krizového řízení. Na krajském úřadě jednala v pátek pomocí videokonference. Mimo nezbytné pravidelné informační body se zabývala rovněž aktuálními informacemi z Krizového štábu Ústeckého kraje a vládními opatřeními, která vstoupila v platnost od 1. března 2021. (1.3.2021)

 • Omezení volného pohybu osob od 1. března 2021 – nejčastější otázky a odpovědi
  V souvislosti se zhoršující se epidemickou situací přijala vláda České republiky 26. února 2021 krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob na území České republiky od 1. března 2021 do 21. března 2021. Přinášíme Vám odpovědi na nejčastější otázky týkající se tohoto krizového opatření. (1.3.2021)

 • Na krajský úřad pouze se zakrytím dýchacích cest – úřední hodiny zůstávají v plném rozsahu
  Krajský úřad Ústeckého kraje zachová úřední hodiny v plném rozsahu a nebude je nijak omezovat. Upozorňujeme klienty, že na základě platných vládních opatření je nezbytné mít ve všech vnitřních prostorech úřadu zakryté dýchací cesty podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. (1.3.2021)

 
 
 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém