Orientační nabídka


 

Pakt zaměstnanosti

 
Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje

Ústecký kraj je jeden z regionů nejvíce postižených strukturálními změnami a vykazuje již několik let nejvyšší míru nezaměstnanosti v ČR. Zároveň je na druhém místě v počtu obyvatelstva se základním vzděláním. Přes skutečnost, že se v kraji realizuje řada programů na podporu zaměstnanosti i vzdělanosti, nedaří se zásadním způsobem situaci změnit. Situaci dále komplikuje útlum hornictví jako důsledek územních limitů, nejasná situace na trhu práce, absence pozitivních trendů, nárůst počtu obyvatel s žádnou či nízkou mírou kvalifikace, jejich koncentrace ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje a nízká motivace pracovat či vzdělávat se v technických oborech. To jsou důvody, proč Ústecký kraj vytváří široké regionální partnerství, které by situaci řešilo komplexněji a systémověji, a to na základě dobrých zkušeností z Evropy i ze světa.

Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje se zaměřuje na tři základní strategické směry – ekonomický rozvoj, zaměstnanost a sociální inkluzi. Jde o široké partnerství institucí a expertů s cílem vytvářet a implementovat do praxe soubor opatření/projektů na podporu zaměstnanosti a vzdělanosti obyvatel Ústeckého kraje, inovačního potenciálu regionu se specifikací podpory vzniku a udržení nových i stávajících pracovních míst, vytváření zázemí pro lidské zdroje, podpory technického, profesního a řemeslného vzdělávání, podpory podnikání, podnikavosti a kreativity, podpory změny kvalifikace a souvisejícího vzdělávání.

Cílem Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje je v rámci platformy partnerských a spolupracujících subjektů a expertů vytvořit komplexní program na podporu zaměstnanosti Ústeckého kraje a zvýšit absorpční kapacitu regionu pro zajištění jeho úspěšné realizace v období 2021–2027 v podobě alokovaných finančních prostředků. Tím bude vytvořeno příznivé prostředí pro iniciaci a stimulaci tvorby potřebných projektů přinášejících integrované řešení pro trh práce v Ústeckém kraji.

 

Související odkazy

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém