Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Panelová diskuze o knihovnách nejen v Ústeckém kraji

 
rr
Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 27. června 2018 veřejná panelová diskuze Knihovna – věc veřejná. Stejně jako v dalších krajích, kde tento cyklus kulatých stolů postupně probíhá, i v Ústí nad Labem debatovali zástupci ministerstev, kraje, obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci a kde hledat podporu.
 

 
 

„Potenciál propojení škol a knihoven je podle mého názoru a zkušeností obrovský, považuji za nutné a užitečné vytvořit projekty a programy na podporu rozvoje tohoto potenciálu a najít na takové projekty finance. Podporu knihoven by měl především zajistit stát a nenechávat ji jen na bedrech obcí,“ řekl při diskuzích náměstek hejtmana pro oblast školství Petr Šmíd. Kulatého stolu se zúčastnila krajská radní pro oblast kultury Jitka Sachetová, člen RÚK Ladislav Drlý a předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK Jaroslav Dubský.

Úvodní prezentaci v nabitém konferenční sále KÚÚK k tématu knihovna jako vzdělávací instituce přednesla ředitelka Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem Jana Linhartová.

Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky hledali účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Diskutovalo se i o budoucnosti knihoven v digitálním světě a o zapojení samospráv do knihovnictví. Moderátorem diskuze byl předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha Tomáš Řehák.

Akce se uskutečnila u příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v těsné souvislosti se stým výročím vydání 1. knihovního zákona z roku 1919. Projekt je podpořen dotačním programem MK ČR Knihovna 21. Století.

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.

Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Veřejnou panelovou diskuzi Knihovna – věc veřejná uspořádal Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR a Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem.

Více o akci na adrese http://www.svkul.cz/detail-akce/knihovna-vec-verejna/

nn
Ředitelka SVKÚL Jana Linhartová a Milan Němeček, ředitel odboru umění, literatury a knihoven MK ČR

ff
Krajská radní Jitka Sachetová, ředitel mosteckého muzea Michal Soukup a vedoucí odboru kultury a památkové péče KÚÚK Adam Šrejber

ff
Mezi účastníky panelové diskuze zasedl i náměstek hejtmana Petr Šmíd (dole uprostřed) a Jaroslav Dubský, předseda Výboru pro kulturu a památkovou péči ZÚK (vlevo nahoře)

ff

ff

 

gg

 

ff
Panelovou diskuzi moderoval Tomáš Řehák, předseda SDRUK a ředitel Městské knihovny Praha

 

aa
Ředitel Městské knihovny Most Petr Petrik

 

dd

dd

dd


 

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 29.6.2018 / 29.6.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém