Orientační nabídka


International


Hledat
 

Pedagogové o prázdninách nezaháleli. Ústecký kraj pro ně připravil Letní školy

Pátým rokem se pedagogové z Ústeckého kraje vzdělávali na Letních školách, pořádaných v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, který je financovaný z prostředků Evropské unie. Pro 163 učitelů byl připravený bohatý program plný přednášek, workshopů a seminářů. V rámci jednoho týdne byly uspořádány čtyři Letní školy se zaměřením na matematiku, český jazyk, digitální gramotnost a polytechniku.
Tisková zpráva ze dne 12. září 2022
Letní školy 2022
 

Odkazy


 
 
Na Letní škole čtenářské gramotnosti byl pro pedagogy připraven workshop na téma Správné nastavení hlasu od Kláry Smolíkové či Psychohygiena od Martina Sedláčka. Zájem o program na letní škole čtenářské gramotnosti projevila také radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, která výuku navštívila. S pedagogy diskutovala nad aktuálními problémy v oblasti vzdělávání.

Na Letní škole polytechniky, která je společnou akcí učitelů biologie, fyziky a chemie, byly pro účastníky připravené jak zajímavé přednášky, tak workshopy na různá oborová témata - od rétoriky pro učitele, přes morfologii pijavic, využití optiky ve fyzikálních pokusech či praktické ukázky chemických pokusů vhodných pro jednotlivé stupně vzdělávání až po nové poznatky z oblasti využití vizualizace očních pohybů žáků.

Letní škola matematické gramotnosti zaujala pedagogy řadou seminářů, které byly zaměřeny například na formativní hodnocení a jeho uplatnění v matematické gramotnosti, hry pro rozvoj matematického a logického myšlení.

Letní škola digitální gramotnosti byla zaměřena na informatické myšlení, novou informatiku podle revize rámcových vzdělávacích programů, digitální technologie a IT projekty. Významná část byla věnována tématu Hrozby a rizika internetové komunikace od odborníka Reného Szotkowskiho, který se věnuje projektu E-Bezpečí.

Letní školy, ale i další aktivity projektu Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK, jehož realizaci zajišťuje odbor podpory podnikání, inovací a transformace Krajského úřadu Ústeckého kraje podporuje radní pro oblasti strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková, která vnímá pozitivní dopad těchto činností nejen na zlepšení kvality vzdělávání, ale následně i na zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly v regionu.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání a gramotností nejen pro pedagogické pracovníky, ale také pro žáky mateřských, základních a středních škol. Kromě Letních škol se mohou zájemci, zejména z řad škol a jejich pedagogických pracovníků, ale i odborná veřejnost, v následujícím období účastnit například Veletrhu vzdělávání, Odborných metodických skupin, Zimních škol či dalších seminářů a aktivit.

Radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková (uprostřed vzadu) na přednášce v rámci Letní školy čtenářské gramotnosti
Radní Ústeckého kraje Iva Dvořáková (uprostřed vzadu) na přednášce v rámci Letní školy čtenářské gramotnosti

Pedagogové na workshopu z biologie
Pedagogové na workshopu z biologie

Učitelé se vzdělávali na přednášce digitální gramotnosti
Učitelé se vzdělávali na přednášce digitální gramotnosti

 

 

Letní školy jsou financované z Evropské unie

 

 


 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 12.9.2022 / 12.9.2022 | Zveřejnit od: 12.9.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies