Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 
ODPOVĚĎ pro Andreu Angermannovou, MF Dnes, 8.3.2018
 

 
 

 

Dotaz (v původním znění):

Aktuální stav plnění POH?

Odpověď:

Posílám informace k Plánu odpadového hospodářství s tím, že na vyhodnocení plnění kvantitativně vyjádřených cílů nového Plánu odpadového hospodářství dosud odbor životního prostředí a zemědělství pracuje a výsledná zpráva bude vydána v 2. pololetí 2018. Ve stěžejní otázce produkce směsného komunálního odpadu a nakládání s ním nedošlo ovšem k žádné změně, tento druh odpadu je v Ústeckém kraji i nadále odstraňován skládkováním a kromě projektu ZEVO Komořany zde není k dispozici žádný projekt ve srovnatelném stupni připravenosti, který by na tom mohl něco změnit.  Nadále tedy v Ústeckém kraji není plněn cíl snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. Tento cíl nemůže být podle našeho názoru splněn do té doby, dokud nebude zvýšením skládkovacích poplatků podpořena konkurenceschopnost jakékoliv alternativy ke skládkování směsného komunálního odpadu. Takové řešení je v moci Parlamentu ČR, nikoliv v moci krajů či obcí.  Je třeba přitom vzít v úvahu, že proti takovému řešení aktivně vystupují zájmová sdružení provozovatelů skládek, jejichž účelové argumentaci napomáhá objektivní skutečnost, že přechod na jakýkoliv alternativní způsob nakládání se směsným komunálním odpadem musí být nutně doprovázen zdražením veřejných služeb v této oblasti.  Z hlediska systému odpadového hospodářství a jeho environmentálních a ekonomických dopadů však považujeme takový krok za nezbytný a máme za to, že jeho další odkládání k vyřešení situace ve skutečnosti nepřispěje a budoucí vývoj naopak jen zhorší. Co se týče projektu ZEVO Komořany, jeho realizace je i nadále v souladu s POH ÚK a proto je Ústeckým krajem podporována. O konkrétním postupu projektu nemáme informace, v tomto ohledu je třeba se obracet na investora.

 

Připravila:

Ing. Lucie Dosedělová, tisková mluvčí
oddělení mediální komunikace

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741

mob. +420 723 520 855

dosedelova.l@kr-ustecky.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Flochová
Vytvořeno / změněno: 22.3.2018 / 22.3.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Média

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Lucie Dosedělová

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém