Orientační nabídka


 

Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2023

Schválila Rada Ústeckého kraje dne 11. 10. 2023 usnesením č. 059/79R/2023.
V souladu se zákonem číslo 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě (dále jen „Zákon“), je zdravotnická záchranná služba zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života.
 

 
 

Dostupnost zdravotnické záchranné služby je dána zejména plánem pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen „výjezdová základna“). Plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami stanoví počet a rozmístění výjezdových základen v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby místo události na území jednotlivých obcí bylo dosažitelné z nejbližší výjezdové základny v dojezdové době do 20 minut. Dojezdová doba se počítá od okamžiku převzetí pokynu k výjezdu výjezdovou skupinou od operátora zdravotnického operačního střediska nebo pomocného operačního střediska. Dojezdová doba musí být dodržena s výjimkou případů nenadálých nepříznivých dopravních nebo povětrnostních podmínek nebo jiných případů hodných zvláštního zřetele.

Plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami vydává Ústecký kraj, plán musí být aktualizován nejméně jednou za 2 roky. Před vydáním plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami a před jeho aktualizací kraj projedná návrh plánu a návrh jeho aktualizace s bezpečnostní radou kraje a vyžádá si k návrhu stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZČR). Podklady pro plán pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami a pro jeho aktualizaci zpracovává Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „ZZS ÚK“).

Účelem vydání Plánu pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby (dále jen „Plán pokrytí“) je stanovení podmínek k zabezpečení pokrytí území Ústeckého kraje prostředky ZZS ÚK při optimálním rozmístění výjezdových základen.

Pokrytím území Ústeckého kraje výjezdovými základnami se rozumí rozmístění výjezdových základen na území kraje v závislosti na demografických, topografických a rizikových parametrech území jednotlivých obcí tak, aby byla zajištěna dostupnost zdravotnické záchranné služby na území Ústeckého kraje.

Výjezdem se rozumí nasazení sil a prostředků zdravotnické záchranné služby k provedení účinného zásahu.

Plán pokrytí byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 13. 3. 2013 usnesením č. 14/10R/2013.

Návrh Plánu pokrytí – aktualizace 2015 byl dne 10. 3. 2015 zaslán MZČR, které dne 12. 3. 2015 vydalo pod č.j.: MZDR 11760/2015-2/OZS stanovisko dle zákona.

Návrh Plánu pokrytí – aktualizace 2015 byl dne 27. 3. 2015 projednán Bezpečnostní radou Ústeckého kraje, která doporučila jeho vydání usnesením č. 05/11BR/2015.

Plán pokrytí – aktualizace 2015 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 1. 4. 2015 usnesením č. 18/79R/2015.

Plán pokrytí – dílčí aktualizace 2016 (úprava přílohy č. 4 - Rozmístění výjezdových základen a struktura výjezdových skupin ve stavu k 1. 4. 2016) byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 8. 6. 2016 usnesením č. 21/113R/2016.

Návrh Plánu pokrytí – aktualizace 2017 byl dne 23. 3. 2017 zaslán MZČR, které dne 27. 3. 2017 vydalo pod č.j.: MZDR 14730/2017-2/OZS stanovisko dle zákona.

Návrh Plánu pokrytí – aktualizace 2017 byl dne 16. 6. 2017 projednán Bezpečnostní radou Ústeckého kraje, která doporučila jeho vydání usnesením č. 09/2BR/2017.

Plán pokrytí – aktualizace 2017 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 28. 6. 2017 usnesením č. 025/18R/2017. 

Plán pokrytí - aktualizace 2019 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 2. 10. 2019 usnesením č. 017/78R/2019.

Plán pokrytí - aktualizace 2021 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 13. 10. 2021 usnesením č. 032/28R/2021.

Plán pokrytí - aktualizace 2023 byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 11. 10. 2023 usnesením č. 059/79R/2023.

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 2.9.2014 / 23.2.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém