Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Počaply mají novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod

 
mini
Město Terezín dokončilo projekt likvidace komunálních odpadních vod městské části Počaply, a to výstavbou kanalizačního systému zakončeného na nové čistírně odpadních vod (ČOV). Na slavnostním zakončení akce se dnes sešli zástupci všech participujících subjektů včetně představitelů Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem.
Tisková zpráva ze dne 15. září 2020
 

 
 

V místní části města Terezín – Počaply nebyl vybudován systém splaškové kanalizace, proto se odpadní vody od trvale žijících obyvatel a rekreantů akumulovaly v bezodtokových jímkách, odkud byly odváženy na ČOV Litoměřice, případně docházelo k jejich hromadění v septicích, jejichž přepady byly zaústěny do dešťových betonových stok a následně do vsaku. Jednalo se o neudržitelný stav.

Realizací projektu a výstavbou ČOV je nyní dosaženo odkanalizování této městské části. Odpadní vody jsou nyní odváděny na novou ČOV pomocí kombinované kanalizace (gravitační kanalizace se dvěma čerpacími jímkami a kanalizačními výtlaky) o celkové délce 1 245 metrů. Nová ČOV se nachází v severní části obce Počaply. Stávající septiky budou nyní postupně vyřazovány z provozu, vydesinfikovány a zasypány vhodným materiálem.

Město bylo nuceno řešit složitou situaci s financováním projektu s ohledem na omezené finanční zdroje města. Komplikaci představovala také úprava projektu, šlo zejména o doplnění lisu na shrabky a prodloužení odpadního potrubí z ČOV přibližně o 110 metrů. Projekt se podařilo financovat jednak vlastním podílem finančních prostředků a také díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství, Ústeckého kraje a Severočeské vodárenské společnosti. Celkové stavební náklady projektu činí 18,8 miliónů korun bez DPH. Ústecký kraj výstavbu kanalizace a ČOV v Počaplech podpořil částkou 1,2 miliónů korun z Fondu vodního hospodářství a 1,5 miliónů korun z Fondu Ústeckého kraje.

Stavba byla zahájena dne 8. srpna 2018 a v souladu s harmonogramem prací byla dokončena dne 31. prosince 2019. Nyní bude následovat zkušební provoz ČOV v délce 12 měsíců.

„Jsem moc rád, že se projekt dokázal zrealizovat a že mají Počaply, které leží na břehu Labe, konečně svou vlastní kanalizaci i čistírnu odpadních vod. Pro místní obyvatele to musí být obrovská úleva. Kanalizace v dnešní době patří k životním standardům a tvoří základ spokojeného bydlení,“ sdělil hejtman Oldřich Bubeníček.

Zpracoval: Ing. Robert Czetmayer, vedoucí odboru rozvoje, výstavby a správy majetku města Terezín

1
Hejtman Oldřich Bubeníček (třetí zprava) zdraví přítomné

2
Přestřižení slavnostní pásky

3
Akce se zúčastnila také krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jitka Sachetová

 

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 15.9.2020 / 15.9.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém