Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Počet dětí v dětských domovech v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Aleše Pelikána,ČTK Ústí n.L. ( Pelikan@mail.ctk.cz)
 

 
 

 

 

Odpověď pro Aleše Pelikána,ČTK Ústí n.L. ( Pelikan@mail.ctk.cz) ze dne 26.11.2007

 

Dotaz (v původním znění):

 Vážená paní Kocábková,
Po tel. rozhovoru zasílám několik dotazů k dětským domovům.
1. kolik má kraj dětských domovů a jakou mají jednotlivě kapacitu?
2. Kolik v nich žije dětí a jaká je jejich obsazenost?
3. Roste nebo klesá počet dětí v domovech proti minulým letům?
4. Které děti mohou být v domově ubytované, jsou nějaká pravidla?
5. Co všechno dětské domovy pro děti zabezpečují?

 

Odpověď

Dětské domovy v ÚK

 

1) DD a jejich kapacita

č.

název

město

ulice

kapacita

1.

Dětský domov "Země dětí" a Školní jídelna

Česká Kamenice

Komenského 491

40

2.

Dětský domov a Školní jídelna

Krásná Lípa

Smetanova 12

24

3.

Dětský domov a Školní jídelna

Lipová u Šluknova

 

56

4.

Dětský domov a školní jídelna

Chomutov

Čelakovského 822

60

5.

Dětský domov a školní jídelna

Maš'tov

Zámecká 1

34

6.

Dětský domov

Vysoká Pec

Vysoká Pec 145

32

7.

Dětský domov a Školní jídelna

Litoměřice

Čelakovského 8

24

8.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna

Třebívlice

Dlažkovice 1

64

9.

Dětský domov, Základní škola a Střední škola

Žatec

Pražská 808

87

10.

Dětský domov a Školní jídelna

Most

K. H. Borovského 1146

70

11.

Dětský domov a Školní jídelna

Hora Sv. Kateřiny

Dolní 310

32

12.

Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna a Školní družina

Duchcov

Školní 1

73

13.

Dětský domov a Školní jídelna

Krupka

Libušín 151

64

14.

Dětský domov a Školní jídelna

Ohníč

Tuchlov 47

32

15.

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem

Špálova 2

48

16.

Dětský domov a Školní jídelna

Ústí nad Labem

Truhlářova 16

33

17.

Dětský domov a Školní jídelna

Tisá

Tisá 280

32

celkem

805

Pozn.: všechny dětské domovy zřizuje Ústecký kraj

Zdroj: Zahajovací výkonové výkazy škol a školských zařízení k 30.9. 2007

 

2) Celkem je k 30.9. 2007 v dětských domovech umístěno 724 dětí (z toho 343 dívek), což znamená naplněnost cca 90%.

 

 

 

 

 

3) Vývoj počtu dětí v DD

školní rok

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

počet dětí

709

727

766

756

743

724

kapacita

776

782

840

812

806

805

naplněnost

91%

93%

91%

93%

92%

90%

 

Počet dětí je v DD víceméně stabilní, osciluje kolem 800 a naplněnost kolem 90%. V těchto číslech patří Ústecký kraj na špičku mezi ostatními kraji ČR.

 

4) Děti jsou do dětského domova umísťovány v souladu s ustanoveními zákona č. 109/2002 Sb. na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo o předběžném opatření. Účelem je zajistit těmto dětem náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Obvykle se jedná o děti ve věku od 3 do 18 let (rovněž nezletilé matky s jejich dětmi), které nemají závažné poruchy chování.

 

5) Výčet potřeb, které DD pro děti zajišťuje, taxativně vymezuje příslušný paragraf zákona (§ 2 odst. 7). Jde o tzv. plné přímé zaopatření, které zahrnuje:

a) stravování, ubytování a ošacení,

b) učební potřeby a pomůcky,

c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,

d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte,

e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,

f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

Mimo to mohou být dětem dále hrazeny (§2 odst. 9):

a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,

b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,

c) náklady na soutěžní akce, rekreace,

d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

 

Připravila:  Naďa Kocábková, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení  tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 741, 737 41 59 59

kocabkova.n@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 12.12.2007 / 12.12.2007 | Zveřejnit od-do: 12.12.2007-12.1.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém