Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Podmínky pro přijetí na místa vedoucích odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje 2

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Téma: Obsazování míst vedoucích odborů

Odpovědi pro Deníky Bohemia ze dne 17.5.2002:

 1)   Jaké byly podmínky pro přijetí na místa šéfů odboru Krajského úřadu?

Zde mi jde o to, jaké byly podmínky, nikoliv kým byly definovány  - tzn. zda byla povinná Vysoká škola odborného zaměření dle odboru vedení, náležitá praxe v oboru, zkušenosti s řízením lidí?

2)    Splňují všichni ředitelé odborů dané podmínky? Zde mi jde o to, za

všichni splnili podmínky dané výběrovým řízením, tj zda mají VŠ odpovídajícího zaměření, zda mají potřebnou praxi,  zda mají zkušenosti s vedením lidí?

Odpověď na obě položené otázky vyplývá z níže uvedeného textu:

Ze zákona o krajích vedoucí odborů jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje na návrh ředitele krajského úřadu. Krajský úřad Ústeckého kraje má v současné době 16 vedoucích odborů – absolutní většina z nich byla vybrána na základě výběrových řízení vyhlášených Radou Ústeckého kraje (podmínky těchto řízení též stanovovala rada zvlášť pro každé místo vedoucího odboru). Ostatní byli přijati v období vzniku úřadu na základě politických dohod a delimitací z ministerstev a okresních úřadů.

Povinnost vyhlašovat výběrová řízení na místa vedoucích úředníků samosprávných celků ovšem není v současné době žádným zákonem stanovena – zákon o úřednících územních samosprávných celků, který by stanovil způsob a postup vyhlašování výběrového řízení, zatím nebyl schválen. Existuje pouze metodický pokyn Ministerstva vnitra z května letošního roku, který doporučuje postupy pro výběrová řízení a vznikl na základě konzultací a potřeb pracovníků krajských úřadů. Z toho vyplývá, že pokud Rada Ústeckého kraje v minulosti vyhlašovala výběrová řízení na místa vedoucích odborů, činila tak z důvodu objektivního posouzení možných kandidátů a rozhodně aniž by tak ze zákona musela.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje a jeho rada odpovídají politicky i věcně za chod úřadu, proto jsou oba orgány oprávněny si tým spolupracovníků vybírat. Každé výběrové řízení vyhlašovala Rada Ústeckého kraje zvlášť a pro konkrétní místo také specifikovala podmínky jeho obsazení včetně jmenování komise, která se bude výběrem vhodného uchazeče zabývat. Proto otázku Jaké byly podmínky výběrových řízení nelze oddělit od otázky Kdo je definoval. Podmínky všech zrealizovaných výběrových řízení nemohu shrnout do jediného zevšeobecňujícího  konstatování, neboť se jedná o několik řízení s různými podmínkami.

Lze však obecně konstatovat, že zájemci splňující vypsaná kriteria na konkrétní funkci (to je k otázce č. 2) byli pozváni do výběrové komise jmenované Radou Ústeckého kraje, vyhodnocení výběrového řízení a návrh na jmenování poté radě předložil ředitel krajského úřadu. Vyhlášení výběrového řízení včetně konkrétních podmínek je v každém jednotlivém případě zveřejněno na úřední desce kraje, webových stránkách www.kr-ustecky.cz a inzerátem v regionálním tisku vycházejícím na celém území Ústeckého kraje.

Poznámka závěrem: Krajský úřad Ústeckého kraje nemá ŘEDITELE odborů, ale VEDOUCÍ odborů.

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 17.5.2002 / 17.5.2002 | Zveřejnit od-do: 17.5.2002-17.8.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém