Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Podmínky pro přijetí na místa vedoucích odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje 2

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Téma: Deníky Bohemia – obsazování míst vedoucích odborů:

Zpracováno dne 20.5.2002

1) Bylo jedním z požadavků na všechny posty vedoucích odborů vysokoškolské vzdělání?

2) Pokud ano, existuje některý vedoucí, který tuto podmínku nesplňuje a přesto toto místo získal (který konkrétně)?

Otázka č. 1) Výběrová řízení na místa vedoucích odborů (legislativní a právní, organizační, zdravotnictví, ekonomický, vnitřní správy a informatiky, kultury a památkové péče, regionálního rozvoje a investic, územního plánování a stavebního řádu, životního prostředí a zemědělství, sociálních věcí, školství, mládeže a sport, dopravy a silničního hospodářství) byla vyhlášena v březnu 2002. V inzerátu s výzvou byly uvedeny tyto požadavky: ukončené VŠ vzdělání, přednost praxe ve státní správě, zkušenost s vedením a motivací pracovníků, výhodou předložení vlastního návrhu koncepce příslušného odboru.

Otázka č. 2) Všichni uchazeči, kteří se přihlásili, byli vytříděni z pohledu plnění kvalifikačních předpokladů, tzn. vysokoškolské vzdělání nebo dostatečná praxe ve státní správě podpořená zvláštními způsobilostmi. Tito uchazeči byli pozváni na výběrová řízení. Rozhodování o obsazení míst vedoucích odborů bylo tříkolové (ředitel, kolegium hejtmana, rada kraje). Některým nevybraným uchazečům bylo nabídnuto uplatnění v odborech, o jejichž vedení projevili zájem.

Ze stávajícího počtu 16 vedoucích odborů nemají vysokoškolské vzdělání 4. Zdůrazňuji, že vedoucí odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje jsou většinou vysokoškolsky vzdělaní, pokud ne, pak mají cenné zkušenosti z předchozích působení v samosprávě či státní správě podpořené zvláštními způsobilostmi (které v mnoha případech nemají uchazeči  vysokoškolsky vzdělaní). Prokázali schopnosti řídit své odbory i spolupracovat s ostatními odbory a orgány úřadu i samosprávy. Z počtu 4 vedoucích odboru bez VŠ vzdělání v 1 případě splňuje vedoucí odboru odbornou způsobilost nařízenou zákonem a kromě toho byl vyzván k doplnění VŠ vzdělání; ve zbývajících případech se jedná o osoby starší 45 let s dlouhodobou praxí v příslušném oboru, kteří prokázali svoje schopnosti vykonávat požadované práce.  Konkrétní jména vzhledem k ochraně osobních dat dotčených osob neuvádím.

Připravila: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 24.5.2002 / 24.5.2002 | Zveřejnit od-do: 20.5.2002-20.8.2002

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém