Orientační nabídka


 

Podpis smluv stvrdil převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a. s., od 1. července 2021

KZ, a. s.
V průběhu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byly podepsány klíčové smlouvy o převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod správu Krajské zdravotní, a. s. Nemocnice se stane od 1. července 2021 odloučeným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Bude tak završen klíčový bod transformace této nemocnice do systému krajské zdravotní péče začleněním do sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji.
Tisková zpráva ze dne 21. června 2021
 

 
 

Podpisem Smlouvy o koupi nemovitých věcí a Smlouvy o koupi závodu byl završen proces transformace Lužické nemocnice v Rumburku ze správy Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, pod správu Krajské zdravotní, a. s. Snahou vedení Ústeckého kraje a akciové společnosti Krajská zdravotní bylo dokončit tento transformační proces co nejdříve, aby byl definitivně zajištěn stabilní chod a budoucí rozvoj tohoto zdravotnického zařízení.

Za Krajskou zdravotní, a. s., smlouvy podepsali předseda představenstva MUDr. Ondřej Štěrba a místopředseda představenstva MUDr. Leoš Vysoudil, MBA. Za Krajskou majetkovou, p. o., ředitelka Ing. Miluše Srbková, MBA, a za Ústecký kraj hejtman Ing. Jan Schiller. Přítomen podpisu byl také člen Rady Ústeckého kraje s gescí pro oblast majetku a investic Mgr. Bc. Tomáš Rieger.

„Již před podzimními krajskými volbami jsem jasně deklaroval, že je mým zájmem co nejdříve začlenit Lužickou nemocnici v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a. s. Intenzivně jsme se tomu věnovali a jsem rád, že nyní se to povedlo. Pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku je to skvělá zpráva. Bude zaručen stabilní provoz rumburské nemocnice a její budoucí rozvoj. Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele kraje i tohoto regionu je pro vedení kraje jednou z hlavních priorit,“ uvedl při podpisu smluv hejtman Jan Schiller.

Krajský radní Tomáš Rieger ho doplnil: „Krajská majetková, p. o., v tomto odvedla velký kus práce a za to jí patří poděkování. Lužická nemocnice v Rumburku je však klasické zdravotnické zařízení, které by logicky mělo být řízeno v rámci sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v regionu. Jsem rád, že na tom od začátku s vedením Krajské zdravotní, a. s., panovala shoda a celý proces transformace této nemocnice jsme podpisem smluv dotáhli do zdárného konce. Je to dobrý krok k jistotě její záchrany.“

„Začlenění Lužické nemocnice v Rumburku do Krajské zdravotní, a. s., vítáme. Je to správný krok, jak zajistit pro občany Šluknovského výběžku kvalitní zdravotní péči na vysoce profesionální úrovni. Stejně tak věříme, že se postupem času, jak se nám bude dařit nemocnici rekonstruovat, uleví naší nemocnici v Děčíně, která z části péči o obyvatele výběžku zvláště v oborech jako je chirurgie nebo interna převzala. Uděláme vše dostupné pro to, aby se nemocnici povedlo pozvednout v co nejkratší možné době. Jsme ale realisté a víme, že to ještě nějakou dobu potrvá, a to i v závislosti na tom, jak se povedou realizovat naplánované investice. Z naší strany se snažíme dělat možné maximum,“ okomentoval podpis smluv za Krajskou zdravotní, a. s., předseda představenstva Ondřej Štěrba.

KZ, a. s.
Zprava: Ondřej Štěrba, předseda představenstva KZ, a. s., Leoš Vysoudil, místopředseda představenstva KZ, a. s., Miluše Srbková, ředitelka Krajské majetkové, p. o. a Tomáš Rieger, radní Ústeckého kraje pro oblast majetku a investic

 

KZ, a. s.
Smlouva o koupi závodu byla podepsána mezi Krajskou majetkovou, p. o., a Krajkou zdravotní, a. s.

 

KZ, a. s.
Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s., právě podepsali smlouvu s ředitelkou Krajské majetkové, p. o.

 

KZ, a. s.
Následoval podpis smlouvy o koupi nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem a Krajskou zdravotní, a. s.

 

KZ, a. s.
Za Ústecký kraj smlouvu podepsal hejtman Jan Schiller (druhý zleva)

 

KZ, a. s.
Členové představenstva Krajské zdravotní, a. s., právě podepsali smlouvu s hejtmanem Ústeckého kraje

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 21.6.2021 / 21.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém