Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Podpora kraje vůči UJEP i nadále pokračuje

 
UJEP finance
Deset milionů korun. To je částka, kterou i pro rok 2019 podpořil Ústecký kraj Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Z této podpory měly užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale zejména samotný kraj.
Tisková zpráva ze dne 22. listopadu 2019
 

 
 

„Přesně to jsme měli v úmyslu, když jsme v roce 2017 podepisovali Rámcovou smlouvu o spolupráci podporovat a propagovat se vzájemně. Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje třetí roli, kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá,“ řekl rektor univerzity Martin Balej.

 

„Ústecký kraj je nesmírně hrdý na svoji jedinou veřejnou univerzitu, která v našem regionu sídlí. Pravidelnou finanční podporou klíčových projektů kraj dává jasně najevo, že vnímá potřebu neustálého rozvoje terciárního vzdělávání. Ústecká univerzita se díky výstavbě areálu kampusu úspěšně mění z pomyslné popelky v krásnou princeznu a já věřím, že toto krásné prostředí přiláká ke studiu studenty žijící nejen v tomto regionu,“ konstatoval hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

 

Deset milionů korun si i pro rok 2019 rozebraly všechny fakulty UJEP na realizaci smysluplných akcí či projektů, které na sklonku roku 2018 schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Nejvyšší částky krajské podpory byly, ve shodě s předchozím rokem, použity do oblastí, které jsou pro kraj i univerzitu stěžejní a strategické.

 

„V rámci smlouvy o vzájemné spolupráci kraj podpořil univerzitní projekty v letech 2018 a 2019 souhrnnou částkou ve výši 20 milionů korun. S podporou ve výši 10 milionů korun počítá návrh krajského rozpočtu i pro rok 2020. Rozpočet bude projednáván na prosincovém zasedání krajského zastupitelstva,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

 

„2 200 000 korun bylo použito na podporu mladých doktorandů v prezenční formě studia. Navýšení standardního doktorského stipendia až na částku 13 750 korun rozhodným způsobem zlepšuje podmínky, za nichž naši doktorandi studují,“ zdůraznila prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

 

Krajské finance pomáhají doktorandům UJEP na sedmi fakultách. Od ledna do prosince 2019 obdržel každý oprávněný student měsíčně částku 2 500 korun. Krajská dotace tak napomáhá zvýšit pravděpodobnost jejich setrvání v kraji.

 

„Tyto miliony pro nás znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti těchto obou velkých institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavřel rektor Martin Balej.  

 

Všechny akce uskutečněné UJEP v roce 2019 s finanční podporou 10 milionů korun od Ústeckého kraje byly realizovány v celkové částce 19 069 000 korun.

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 22.11.2019 / 22.11.2019 | Zveřejnit od: 22.11.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém