Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Podruhé v letošním roce se v pravidelném termínu sešla Bezpečnostní rada Ústeckého kraje

 
BRÚK
Od prvního únorového jednání Bezpečnostní rady Ústeckého kraje (BRÚK) uplynuly tři měsíce, ve kterých jsme napříč Evropou, Českou republikou, i celým regionem Ústeckého kraje, řešili různá opatření, omezení a nouzový stav v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19. Druhé jednání BRÚK proto zejména hodnotilo mimořádné události tohoto období.
Tisková zpráva ze dne 1. června 2020
 

 
 

Předseda BRÚK a zároveň hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček přivítal na půdě krajského úřadu všechny účastníky. Mimořádným hostem BRÚK byla ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Lenka Šimůnková.

Jedním z hlavních bodů programu byly zprávy ředitelů krajského integrovaného záchranného systému, Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, Krajské zdravotní, a. s. a právě ředitelky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje ke krizové situaci v souvislosti s COVID-19. Všechny zprávy hodnotily činnost příslušných institucí a orgánů v době nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. BRÚK je vzala na vědomí a budou dále předloženy Zastupitelstvu Ústeckého kraje.

Dalším z bodů programu jednání byla Zpráva o bezpečnostní situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území Ústeckého kraje za rok 2019, kterou za uplynulé období ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 předkládá ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. V roce 2019 došlo k mírnému nárůstu zjištěné kriminality (+3,3 %), ale rovněž se zvýšila objasněnost, která dosáhla hodnoty 64 %.

Roční zprávu za rok 2019 o stavu požární ochrany v Ústeckém kraji přednesl ředitel Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Statistické údaje vypovídají o dlouhodobém koncepčním rozvoji, který umožňuje rovněž obnova a inovace technického vybavení profesionálních hasičů. Ústecký kraj pak dlouhodobě a systematicky podporuje zejména činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje rovněž již třetím rokem realizuje projekt Hasiči pro školy, vyhodnocení předchozího ročníku a příprava letošního byly rovněž jedním z bodů programu jednání BRÚK. Ve spolupráci s policií a záchranáři hasiči pro školy připravují v rámci projektu speciální výukové materiály, interaktivní prezentace, pracovní listy pro žáky a příručky pro učitele. Tematicky se jedná o problematiku požárů, požární prevence a poranění kůže.

Na BRÚK byla diskutována i problematika sucha, se kterým se potýká drtivá většina krajů v České republice. V Ústeckém kraji by tuto problematiku měla řešit speciální pracovní skupina, která by se po čase stala jednou z komisí zřízenou Radou Ústeckého kraje a sloužila by jako ustálený poradní orgán k dané problematice. Další pravidelné jednání BRÚK se uskuteční v termínu 25. září 2020.

BRÚK
Předseda BRÚK a hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (uprostřed) spolu s 1. náměstkem hejtmana Martinem Klikou (vlevo) a tajemníkem BRÚK Marcelem Kucrem (vpravo)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj a krajský úřad hrají významnou roli v bezpečnostním systému České republiky. Patří mezi důležité prostředníky mezi obcemi a vrcholnými orgány státu. Krajský úřad jako vykonavatel přenesené působnosti tvoří nepostradatelnou část při krizovém plánování, metodické a kontrolní činnosti vůči občanům a obcím. Hejtman jako vrcholný představitel kraje odpovídá za celkovou připravenost kraje na řešení krizových situací. Prioritou kraje v oblasti krizového řízení je především udržitelné bezpečí a připravenost kraje a krajského úřadu na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Krizový štáb je orgán pro řešení krizových situací, řešící v reálném čase konkrétní situaci. Doporučení krizového štábu směřují ke zvládnutí situace za pomoci předem připravených postupů a nástrojů. Oproti tomu Bezpečnostní rada Ústeckého kraje provádí analýzu hrozících rizik, stavu připravenosti a rozhoduje o realizaci preventivních opatření. Rozhodnutí bezpečnostní rady jsou konána za účelem připravenosti na hrozící nebezpečí.

Bezpečnostní rada Ústeckého kraje (dále jen "bezpečnostní rada kraje") je zřízena v souladu s ustanovením § 24 odst. 1, zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů, jako poradní orgán hejtmana pro přípravu na krizové situace. Projednává a posuzuje stav zabezpečení a stav připravenosti na krizové situace na území kraje Ústeckého kraje. Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman Ústeckého kraje.   Bezpečnostní radu kraje svolává předseda bezpečnostní rady kraje podle plánu práce na kalendářní rok a to nejméně dvakrát ročně nebo v případě naléhavé potřeby mimořádně na základě svého rozhodnutí nebo žádosti člena bezpečnostní rady kraje.

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 1.6.2020 / 1.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém