Orientační nabídka


 

Pohledávky příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Odpověď pro Vítka Lukáše a Luďka Stínila, ČTK a Deníky
 

 
 

Odpověď pro Vítka Lukáše a Luďka Stínila, ČTK a Deníky ze dne 15. 3. 2007

 

Dotaz (v původním znění):

Rada Ústeckého kraje byla na své 77. schůzi seznámena s výší pohledávek, které evidují příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem. Je možné sdělit, k tomuto tématu bližší informace?

 

Odpověď:

Krajští radní vzali na vědomí přehled pohledávek Ústeckého kraje a příspěvkových organizací zřizovaných krajem k 31. 12. 2006. Celková výše pohledávek u příspěvkových organizací kraje k uvedenému datu činí 181,314 milionů korun, oproti stavu k 31. 12. 2005 to představuje pokles ve výši cca 45 %. Vývoj pohledávek v za poslední tři roky je zobrazen v přiložené tabulce.

 

Pohledávky

k 31. 12. 2004

k 31. 12. 2005

k 31. 12. 2006

 Odbor zdravotnictví

179 639 298,67 

285 236 148,20 

134 481 289,54 

 Odbor školství

44 209 127,78 

40 502 536,07 

40 915 300,07 

 Odbor dopravy

4 427 937,60 

3 175 743,80 

2 510 009,90 

 Odbor sociální

2 331 996,81 

2 497 815,29 

1 894 514,50 

 Odbor kultury

39 406,90 

37 702,50 

1 476 843,10 

 Krajská majetková

0,00 

4 930,00 

36 227,00 

 Vedených krajským úřadem

5 332 161,78 

7 155 906,23 

5 551 569,59 

C E L K E M

235 979 929,54 

338 610 782,09 

186 865 753,70 

 

Jak je z tabulky zřejmé, k nejvýraznějšímu poklesu výše pohledávek došlo v oblasti zdravotnictví, příznivý obrat je způsoben zkrácením lhůt plateb zdravotních pojišťoven, z průměrně dvou měsíců na několik dnů.

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: Bc. Lucie Jarolímková
Vytvořeno / změněno: 26.3.2007 / 26.3.2007 | Zveřejnit od-do: 26.3.2007-26.4.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém