Orientační nabídka


 

Politika územního rozvoje ČR

stanoviska a metodiky k Politice územního rozvoje ČR

 
 
 
V souvislosti se schválením Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR viz usnesení vlády ČR č. 618 ze dne 12. července 2021 zvěřejnilo MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR (ve znění závazném od 1. září 2021).  Pomůcka je určena pracovníkům veřejné správy, především pořizovatelům zásad územního rozvoje (ZÚR) a územních plánů (ÚP), projektantům územně plánovacích dokumentací (ÚPD), pracovníkům krajských úřadů, kteří uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, pracovníkům úřadů územního plánování, členům zastupitelstev krajů a obcí, kteří vydávají ÚPD a jejichž povinností je dbát na to, aby byla v souladu s PÚR ČR, a další odborné veřejnosti.  Pomůcka je v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. ledna 2021.

METODIKY K PROBLEMATICE PÚR ČR NA STRÁNKÁCH MMR.

 
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém