Orientační nabídka


 

POMŮCKA K UPLATŇOVÁNÍ REPUBLIKOVÝCH PRIORIT POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

V souvislosti se schválením Aktualizací č. 2 a 3 Politiky územního rozvoje ČR viz usnesení vlády ČR č. 629 a 630 ze dne 2. 9. 2019 zveřejňuje MMR Pomůcku k uplatňování republikových priorit PÚR ČR, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3.

Pomůcka je určena pracovníkům veřejné správy, především pořizovatelům zásad územního rozvoje (ZÚR), územních plánů (ÚP), projektantům územně plánovacích dokumentací (ÚPD), pracovníkům krajských úřadů, kteří uplatňují stanoviska k návrhu územního plánu, pracovníkům úřadů územního plánování, členům zastupitelstev krajů a obcí, kteří vydávají ÚPD a jejichž povinností je dbát na to, aby byla v souladu s PÚR ČR, a další odborné veřejnosti.

Rovněž by měla sloužit pracovníkům státní správy, kteří se podílejí na zpracování resortních koncepcí, které mají průmět do území.

Pořizovatelé musí zkontrolovat, zda v rámci územně plánovací činnosti je kromě zohlednění jednotlivých priorit v ÚPD také v jejich odůvodnění popsáno, jak byla priorita zohledněna – jak byla uplatněna v návrhu ÚPD, a to včetně odůvodnění (případně že nebyla zohledněna, pokud řešené území nemá předpoklady pro její uplatnění).

 
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Územní plánování a stavební řád > Územní plánování > Formuláře, porady, metodikyy > METODIKY > POMŮCKA K UPLATŇOVÁNÍ REPUBLIKOVÝCH PRIORIT POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění Aktualizací č. 1, 2 a 3

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies