Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 

Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví č. j. 141/SZ/2013

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

odbor zdravotnictví 


Datum:                        2.4.2013

JID:                             43624/2013/KUUK  ST 07

Číslo jednací:              141/SZ/2013

Vyřizuje/linka:             MUDr. Jitka  Skálová/436

E-mail:                        skalova.j@kr-ustecky.cz

 

Poptávka nezávislých odborníků v oblasti zdravotnictví

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, poptává nezávislého odborníka v oboru

 

Chirurgie (dutina břišní), anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína, vnitřní lékařství, soudní lékařství

 

pro spolupráci v rámci šetření konkrétní stížnosti na postup při poskytování zdravotních služeb za podmínek daných zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (dále Zákon), konkrétně ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI  §§ 93 až 97 a ČÁST ČTRNÁCTÁ § 119 Společná ustanovení. Vzhledem k tomu, že tito odborníci by byli jmenováni členy nezávislé odborné komise, bylo by vhodné, aby byli zaměstnanci jednoho lůžkového zdravotnického zařízení.

 

Podmínky

·        vypracování zápisu z jednání nezávislé odborné komise maximálně do 120 dnů,               

·        nepodjatost k poskytovateli, ke stěžovateli nebo k pacientovi, kterého se stížnost týká, nebo k předmětu projednávané stížnosti,

·        souhlas se zveřejněním svého jména (správní orgán stěžovateli sdělí dle ust. § 97 zákona č. 372/2011 Sb. jméno a příjmení nezávislého odborníka),

·        specializovaná způsobilost v oboru a aktivní praxe v lůžkovém zařízení.

 

Možnost odměny za výše uvedenou činnost je dána ust. § 119, odst. 2 Zákona.

 

§ 119 Společná ustanovení

         (2) Činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustavených podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu 1) při němž těmto odborníkům náleží náhrada platu nebo mzdy. (poznámka krajského úřadu – refundace zaměstnavateli)

 

Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů pro účely zaměstnanosti 2). (poznámka krajského úřadu – cca 136,- Kč/hod)

 

 

 

Nezávislým odborníkům, členům komisí i přizvané osobě podle § 95 odst. 2 písm. a) přísluší náhrada prokázaných jízdních výdajů.

___________________

 1) § 200 a násl. zákoníku práce.

 2) Zákon č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Vaše nabídky můžete zasílat po celou dobu zveřejnění této poptávky.

 

 

Kontakt a další podrobnosti: MUDr. Jitka  Skálová, tel. 475 657 436,

e-mail: skalova.j@kr-ustecky.cz

 

 

Ing. Petr  Severa

vedoucí odboru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
Zodpovídá: MUDr. Jitka Skálová
Vytvořeno / změněno: 5.4.2013 / 5.4.2013 | Zveřejnit od-do: 5.4.2013-10.7.2017

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém