Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Obnova

 
 
 
 

CESTOVNÍ RUCH


Podnikatelé v cestovním ruchu, pro:

  •           oradenství jak získat finanční podporu spojenou s řešením ekonomické situace COVID
  •          Poradenství a možnosti marketingových aktivit a společné propagaci
  •          Orientaci v hygienických pravidlech a opatřeních pro restaurace, ubytovací zařízení a informační centra


volejte:


České Švýcarsko, o.p.s.   Lucie Hotařová, 775 552 791,  lucie.hotarova@ceskesvycarsko.cz

Destinační agentura Krušné hory - Petra Fryčková, 728 553 102, reditel@krusne-hory.org 

Destinační agentura České středohoří (a Podpřipsko) - Jan Piegl, 721 953 845, piegl@stredohori.cz 

Destinační agentura Dolní Poohří - Ing. Lukáš Pichlík, 731 086 714, reditel@dolnipoohri.cz 

 

VENKOV


Podnikatelé - živnostníci a fyzické osoby,  firmy do 10 zaměstnanců 

neziskové organizace 

obce a města do 25 000 obyvatel 

zemědělci, pro:

  •         Poradenství s vyhledáním vhodného dotačního titulu spojeného s řešením ekonomické situace COVID
  •         Pomoc s vyplněním formulářů
  •          Informace o aktuálních dotačních programech
  •         Podporu inovativních a smysluplných námětů a činností v rámci realizace CLLD


volejte:


MAS Český sever - Dana Štefáčková, 702 117 891, stefackova@masceskysever.cz 

MAS Labské skály - Ing. Renata Michalegová, 601 150 135, michalegova.masls@seznam.cz         

MAS Západní Krušnohoří - Ing. Hana Dufková, 737 177 432, hana.dufkova.masszk@gmail.com 

MAS Vladař  - Ing. Josef Ryšavý, 608 025 123, josef.rysavy@vladar.cz  

MAS České středohoří - Bc. Andrea Novotná, 723 933 559, animaceskol@mascs.cz       

MAS Podřipsko - Ing. Kateřina Pecharová, 721 828 292, katerina.pecharova@maspodripsko.cz

MAS Naděje - Petr Pillár, 725 061 014, petr.pillar@masnadeje.cz 

MAS Cínovecko - Ing. Ladislava Hamrová, 721 291 555, hamrova@mesto-dubi.cz 

MAS Serviso - Ing. Lucie Ječmenová, 725 207 213, serviso@tiscali.cz     

 

FIRMY A MĚSTA


Firmy nad 10 zaměstnanců z měst nad 25 000 obyvatel, pro:

  •         Poradenství jak získat finanční podporu spojenou s řešením ekonomické situace COVID

 

volejte:


Okresní hospodářská komora DĚČÍN - 412 511 925; urad@ohkdecin.cz

Okresní hospodářská komora  TEPLICE - 417 579 524; info@ohkteplice.cz

Okresní hospodářská komora MOST - 417 579 524; 777 627 838; imp@ohk-most.cz

Okresní hospodářská komora CHOMUTOV - 602 167 353; info@ohkcv.cz

Okresní hospodářská komora  LOUNY - 604 219 404; 736 660 331; 731 149 029; urad@ohkln.cz

Okresní hospodářská komora LITOMĚŘICE - 416 737 211; reditel.ohk.ltm@seznam.cz

Okresní hospodářská komora ÚSTÍ NAD LABEM - 774 492 285; jelena.smejkalova@ohk-ul.cz


Inovační centrum Ústeckého kraje

-        Poradenství pro firmy v oblasti inovací, technologií, chytrých opatření, inovačních voucherů


Volejte:


ICUK - Pavel Kováč, kovac@icuk.cz, 605 485 616

ICUK ON-LINE – speciální služby vzdělávání pro aktuální situaci (krizový management, co s byznysem v krizi, generování podnikatelských nápadů), vstup zde: https://icuk.cz/online/

ICUK Průzkum po firmách a podnikatelích - stále běží, chceme co nejvíce reakcí, přístup do dotazníku zde: https://www.survio.com/survey/d/L1R8B5F5K9N8Z9I5Q


Dotační program Ústeckého kraje "Podpora na zmírnění dopadu koronaviru pro OSVČ"   

                                        

Okres Děčín - Mgr. Martina Želinová Langweilová, zelinova.m@kr-ustecky.cz, 475 657 676

Okres Teplice - Bc. Radka Maierová, DiS., maierova.r@kr-ustecky.cz, 475 657 678

Okres Most - Ing. Petr Donát, donat.p@kr-ustecky.cz, 475 657 987

Okres Chomutov - Bc. Robert Kusek, kusek.r@kr-ustecky.cz, 475 657 338, 734 518 873

Okres Louny - Ing. Zdeňka Matoušková, matouskova.z@kr-ustecky.cz, 475 657 536

Okres Litoměřice - Bc. Eva Lívařová, livarova.e@kr-ustecky.cz, 475 657 417

Okres Ústí nad Labem - Bc. Michaela Janatková, janatkova.m@kr-ustecky.cz, 475 657 572

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Obnova > Poradenství

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém