Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje

 
 
 
 

Hlavním cílem projektu je zlepšení fungování a zvýšení efektivnosti činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dílčími cíli jsou provedení metodického sjednocení přístupu k rozvoji jednotlivých oblastí, stanovení jasného implementačního systému Programu rozvoje Ústeckého kraje a přenos inspirace ze sousedního Saska do prostředí ČR.

Nadprůměrně lidnatý kraj je stereotypně nahlížen perspektivou přítomnosti těžkého průmyslu zatěžujícího životní prostředí, a to i přes fakt, že v minulých dekádách došlo k významnému útlumu průmyslu a omezení environmentální zátěže. Region je vystaven obtížím spojeným se strukturálními přeměnami ekonomiky v podobě útlumu těžby a zpracování hnědého uhlí, textilního, chemického, potravinářského průmyslu, hutnictví a obrábění kovů a naopak rozvoje v oblasti dopravního strojírenství a elektrotechnického průmyslu. Z hlediska sociální situace je kraj spojován s řadou sociálních problémů, s neuspokojivými výsledky v oblasti školství, s nedostatečnou ekonomickou výkonností projevující se nižší mírou zaměstnanosti a úpadkem řady tradičních odvětví. Současný rozvoj doprovázený specifickými problémy lze identifikovat i v dalších oblastech, jako je doprava, zemědělství, zdravotnictví aj. 

K zachování dlouhodobě koncepčního řešení ve vztahu k jednotlivým rozvojovým oblastem i jejich provázání mezi sebou přispívá strategický dokument Program rozvoje Ústeckého kraje, který stanovuje charakter a zaměření budoucích intervencí v jednotlivých oblastech působnosti kraje v podobě hierarchického uspořádání od nejobecnější úrovně strategické vize až k nejkonkrétnější úrovni opatření. 

V rámci projektu bude zpracován strategický dokument Program rozvoje Ústeckého kraje dle rozvojových koncepcí kopírujících jednotlivé odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje. To umožní podrobné rozpracování jednotlivých oblastí rozvoje za současného zapojení představitelů jednotlivých odborů do tvorby nového dokumentu, což následně posílí ztotožnění aktérů jednotlivých odborů a usnadnění faktického využívání strategického dokumentu.


Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem z Operačního programu Zaměstnanost


Logo OPZ

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Projekty > Posílení strategického řízení pro budoucí rozvoj Ústeckého kraje

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém