Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Poskytovatelé sociálních služeb v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro red. Víta Lukáše, ČTK Ústí (lukasv@mail.ctk.cz)
 

 
 

Odpověď pro red. Víta Lukáše, ČTK Ústí (lukasv@mail.ctk.cz) ze dne 2. 6. 2008

 

Dotaz (v původním znění):

Ahoj, mám prosbu, potřeboval bych to do poloviny příštího týdne, ale opět nevím, jaké máte údaje k dispozici. Jde mi o léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců a hospice.

Kolik je LDN, DD a hospiců v kraji a kolik z toho patří kraji- (pokud nemáte celková čísla, tak ty vaše alespoň)
Potřeboval bych někde zjistit, kolik bylo k 31.12.2003 a k 31.12. 2007 lůžek -  v jednotlivých typech zařízeních - LDN, DD a hospice (zase pokud nemáte celková, tak alespoň ta vaše)

Jak jsou financovány - krajská zařízení (kolik ročně stojí provoz) a jak ostatní - městská a soukromá - poskytujete jim nějaké dotace a případně kolik?

Kolik kraj investuje do oprav těchto zařízení - stačí 2007 a plán na letošek a nějaký příklad nejvýznamnější investice.
Jaká je průměrná čekací doba na místo v DD a chystá kraj stavbu nějakých nových?

Odpověď:

 

Počet registrovaných sociálních služeb v Ústeckém kraji, dle členění okresů a druhů služeb je  zveřejněno na portálu MPSV ČR http://iregistr.mpsv.cz/socreg/hledani_sluzby.do;jsessionid=27A68F82960E2598934FBB190B08E9EC.node1?SUBSESSION_ID=1211375522778_1;

Pod zřizovatelské funkce Ústeckého kraje spadá 10 zařízení poskytující sociální služby v souladu s § 49 (domovy pro seniory, tedy domovy důchodců) zákona o sociálních službách a  jedno zařízení poskytující sociální zařízení dle § 51 (chráněné bydlení, s cílovou skupinou senioři) téhož zákona. Dále je kraj zřizovatelem 19 příspěvkových organizaci zajišťující pobytovou sociální péči -ÚSP) a zřizovatele dvou nemocnic následné péče (Ryjice u Ústí nad Labem a Most). Evidenci zařízení jiných zřizovatelů kraj nevede. Údaje o zdravotnických zařízeních (hospice) jsou uvedeny ve veřejném registru zdravotnických zařízení http://www.uzis.cz/uzis/rzz/rzz.htm.

 

Ústecký kraj jako zřizovatel příspěvkových organizací poskytující sociální služby poskytl těmto organizacím v roce 2007 na provoz celkem 33,83  mil. Kč, investice do oblasti sociální činily 44,4 mil. Kč. V roce 2008 bylo doposud poskytnuto na provoz těchto organizací 21,77 mil. Kč. Z důvodu krácení dotací MPSV ČR na rok 2008 o cca 98 mil Kč se předpokládá, že bude Ústecký kraj navyšovat příspěvek na provoz. kapacitu zařízení zajišťující pobytovou sociální péči. Kapacitu stanovila Rada Ústeckého kraje pro zařízení kraje až k 1.1.2006 a činila 2807 lůžek. Před tímto datem nebyla kapacita stanovena, ale dostupných zdrojů byla 2823 lůžek. K 31.12.2007  činila kapacita v zařízeních sociální péče zřizovaných ÚK 2734 lůžek (snížení kapacity je z důvodů zmenšování vícelůžkových pokojů v jednotlivých zařízení, viz. standardy kvality).

S účinností zákona o sociálních službách jednání se zájemci o sociální službu provádí poskytovatel. S tímto dotazem se proto obraťte přímo obrátit na dané poskytovatele. Ústecký kraj nemá zákonné zmocnění vést tuto evidenci.

 K investičním akcím patří např. rekonstrukce stravovacích provozů v Domově důchodců Litvínov-Janov a ÚSP Stará Oleška, oprava topení v DD Milešov a ÚSP Křešice a pod.

 

Účinností zákona o sociálních službách došlo k jednotnému systému financování sociálních služeb, což bylo i jedním ze záměru předkladatele zákona. Takže všeobecně zdroje financování: příjmy od uživatelů sociálních služeb, dotace (MPSV, kraj, obec, fondy EU a pod.), příspěvky zřizovatele, dary. Seznam poskytnutých dotací MPSV je zveřejněn na internetových stránkách MPSV.

 

 

Připravil: Zbyněk Šebesta, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 742

sebesta.z@kr-ustecky.cz

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.7.2008 / 8.7.2008 | Zveřejnit od-do: 8.7.2008-8.8.2008

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém