Orientační nabídka


 

POZATR - POdpora ZAměstnanost TRansformace

 

UP; OPST; SP

   Nositel:   Úřad práce ČR

   www:     Úřad práce ČR (uradprace.cz)

Odstoupeno
Projekt POZATR je strategickým projektem pro Ústecký kraj, který připravuje Úřad práce ČR. Projekt je jedinečný svým rozsahem. Jeho aktivity pokryjí území celého kraje. Unikátnost spočívá i v propojení partnerů, kteří budou do realizace přímo zapojeni. Kromě Úřadu práce ČR se na realizaci projektu bude podílet i síť klíčových středních škol a poskytovatelů sociálních služeb. Spolupráce všech partnerů umožní efektivně propojit témata vzdělávání, zaměstnanosti a sociální problematiky. Synergie plynoucí z tohoto propojení významně přispěje k usnadnění přeměny Ústeckého kraje.

V jeho rámci nabídnou realizátoři snadno dosažitelnou pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zaměstnavatelům projekt přinese unikátní možnost využít při přechodu na nové technologie rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb včetně sítě expertů. Výrazně podpoří formou poradenství a finanční podpory osoby, které začnou nově podnikat. Lidé ohrožení ztrátou zaměstnání budou mít možnost využít širokou nabídku pomoci včetně sociálního poradenství, dalšího vzdělávání a podporovaného zaměstnání. Tyto aktivity povedou ke snižování míry sociálního vyloučení.

V plánu je i budování vzdělávacích kapacit a přizpůsobení nových vzdělávacích oborů aktuálním požadavkům trhu práce. Ve spojení s environmentálními aktivitami projekt přispěje k celkovému zvýšení atraktivity regionu.

Nyní je již v rámci projektu navázána spolupráce s 21 středními školami a 11 poskytovateli sociálních služeb. Zároveň Úřad práce ČR oslovil cca 5 000 zaměstnavatelů v kraji s nabídkou možnosti zapojení do projektu a zjišťuje jejich potřeby.


Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém