Orientační nabídka


 

POZATR - POdpora ZAměstnanost TRansformace

 

UP; OPST; SP

   Nositel:   Úřad práce ČR

   www:    Úřad práce ČR (uradprace.cz)

   Předpokládané náklady:                870 000 000,- Kč

   Předpokládané náklady z OPST:     739 500 000,- Kč


Projekt POZATR je strategickým projektem pro Ústecký kraj, který připravuje Úřad práce ČR. Projekt je jedinečný svým rozsahem. Jeho aktivity pokryjí území celého kraje. Unikátnost spočívá i v propojení partnerů, kteří budou do realizace přímo zapojeni. Kromě Úřadu práce ČR se na realizaci projektu bude podílet i síť klíčových středních škol a poskytovatelů sociálních služeb. Spolupráce všech partnerů umožní efektivně propojit témata vzdělávání, zaměstnanosti a sociální problematiky. Synergie plynoucí z tohoto propojení významně přispěje k usnadnění přeměny Ústeckého kraje.

V jeho rámci nabídnou realizátoři snadno dosažitelnou pomoc podnikům a osobám, které jsou dotčené transformačním procesem souvisejícím s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Zaměstnavatelům projekt přinese unikátní možnost využít při přechodu na nové technologie rozsáhlou nabídku poradenských a vzdělávacích služeb včetně sítě expertů. Výrazně podpoří formou poradenství a finanční podpory osoby, které začnou nově podnikat. Lidé ohrožení ztrátou zaměstnání budou mít možnost využít širokou nabídku pomoci včetně sociálního poradenství, dalšího vzdělávání a podporovaného zaměstnání. Tyto aktivity povedou ke snižování míry sociálního vyloučení.

V plánu je i budování vzdělávacích kapacit a přizpůsobení nových vzdělávacích oborů aktuálním požadavkům trhu práce. Ve spojení s environmentálními aktivitami projekt přispěje k celkovému zvýšení atraktivity regionu.

Nyní je již v rámci projektu navázána spolupráce s 21 středními školami a 11 poskytovateli sociálních služeb. Zároveň Úřad práce ČR oslovil cca 5 000 zaměstnavatelů v kraji s nabídkou možnosti zapojení do projektu a zjišťuje jejich potřeby.


Další dostupné informace: 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies