Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Pozemky pana Rottera

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
ODPOVĚĎ NA DOTAZ Deníku Mostecka, Eva Pagová
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Deníku Mostecka (Eva Pagová) ze dne  8. 12. 03

 

Dotaz (v původním znění):

Po našem telefonickém hovoru žádám o informace týkající se problému Tomáše Rottera v Českých Zlatníkách. Ten se odvolal k ministru dopravy s nesouhlasem o výstavbě protihlukové stěny na jeho pozemku, kterou má na jeho pozemku vybudovat Ředitelství silnic a dálnic v Chomutově na základě stavebního povolení vydaného krajským úřadem. Jedná se o pozemek 821/65. Ten v současné době už neexistuje. Katastrální úřad jej připsal k majetku pana Rottera.

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal stavební povolení pro celou stavbu „Zkapacitnění silnice I/13 Chánov – Bílina stavba 2b.“ dne 27. 2. 02 na základě podkladů předložených firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). Podklady obsahovaly m.j. smlouvu o budoucí smlouvě kupní s ŘSD ČR na pozemek 821/65 v k.ú. České Zlatníky o výměře 3 m2, podepsanou vlastníkem p.Tomášem Rotterem 11. 2. 02. Zmíněná smlouva byla podle stavebního zákona dostatečným dokladem pro vydání stavebního povolení. Existence tohoto pozemku byla - spolu s existencí sousedícího pozemku 611/2, který je rovněž ve vlastnictví p.Tomáše Rottera - doložena výpisem z katastru nemovitostí a katastrálním snímkem.

            Krajský úřad Ústeckého kraje disponuje dalším výpisem z katastrálního území České Zlatníky a katastrálním snímkem, a to z 4. 8. 2003, v kterém jsou pozemky 821/65 a 611/2 stále vedeny jako vlastnictví pana Rottera. Pan Tomáš Rotter, ačkoliv v minulosti podával odvolání proti platnosti stavebního povolení, doposud neargumentoval jak údajnou neplatností smlouvy, tak neexistencí pozemku 825/65.

            Krajský úřad Ústeckého kraje vydal 19. 11. 2003 rozhodnutí, kterým panu Rotterovi nařizoval strpění stavebních prací na výstavbě protihlukové zdi. O zahájení tohoto řízení byl p. Rotter informován na osobní schůzce 5. 9. 03 v sídle krajského úřadu. Ani při tomto jednání na neexistenci pozemku 825/65 nepoukazoval.  

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém