Orientační nabídka


International


Hledat
 

Pozor! DNES končí podání žádostí o kotlíkovou dotaci

Dnešek je poslední den, kdy si mohou domácnosti zažádat o tzv. kotlíkovou dotaci. Výzva Ministerstva životního prostředí je zaměřena především na nízkopříjmové domácnosti. Příjem žádostí byl zahájen dne 15. června 2022 a bude ukončen DNES 31. srpna 2022 ve 23:00 hodin.
Tisková zpráva ze dne 31. srpna 2022
Kotlíková dotace 2022
 

 
 
KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE
Žádat může fyzická osoba:
 • vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, který zde trvale bydlí (bydliště)
 • nemovitost je na území Ústeckého kraje
 • průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány
 • sledovány budou běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy, důchody a vybrané druhy dávek
 • domácnosti složené výhradně z osob pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně – nemusí dokládat příjmy, jsou automaticky způsobilí pro dotaci
 • u nezletilých dětí a studentů do 26 let se příjmy považují za 0 Kč
 • posuzují se všichni členové domácnosti, splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu podání žádosti

Nemovitosti musí být vytápěny kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy.

Žadatelé, kteří nesplňují podmínky nízkopříjmové domácnosti, mohou žádat o dotaci v dotačním programu Nová zelená úsporám https://novazelenausporam.cz.

DOTACI JE MOŽNÉ POSKYTNOUT
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou vedeny v Seznamu registrovaných výrobků vedeném SFŽP ČR na https://svt.sfzp.cz.

VÝŠE DOTACE
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace na tyto nové tepelné zdroje realizované od 1. ledna 2021 ve výši 95% ze způsobilých výdajů maximálně:
 • Kotel na biomasu 130 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo 180 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel 100 000 Kč

REALIZACE VÝMĚNY
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 1. ledna 2021 do 30. června 2025.

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA
 • na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, např. kamen (jednotlivě stojících) či krbových vložek, stávajících kotlů s automatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle a elektrokotle
 • na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných krajem a Ministerstvem životního prostředí
 • na domy určené výhradně k podnikání
 • v případě, že je omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí (exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění)
 • v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti, neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči poskytovateli, u finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky nebo Evropské unii, tj. je dlužníkem státu nebo Evropské unie

PŘÍPRAVA PODÁNÍ
* vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků uvedený na https://svt.sfzp.cz
* připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
* vyplnit elektronickou žádost o dotaci

ŽÁDOST O DOTACI
Žádost o dotaci bude možné podávat výhradně elektronickou formou s následným doručením písemností. Formulář žádosti o dotaci a další požadované přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách Ústeckého kraje.

INFORMACE
Informace jsou na webových stránkách Ústeckého kraje ZDE.

KONTAKTY
Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace

Kontaktními osobami jsou:
Ing. Tomáš Vaněk 475 657 511
Ing. Darja Boudníková 475 657 986
Bc. Eva Feltlová 475 657 392
Bc. Alena Franceová 475 657 354
František Minárik 475 657 363
Bc. Kateřina Řádová 475 657 514
Ing. Natalie Švarcbachová 475 657 677
 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 23.8.2022 / 31.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies