Orientační nabídka


 

Pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici významně rozvíjí svou činnost

Pracoviště spánkové medicíny při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o. z., postupně rozvíjí svou činnost od roku 2018. V současné době nabízí diagnostiku a terapii poruch spánku s dominantním zaměřením na poruchy dýchání ve spánku a poruchy spánku u neurologických onemocnění. V loňském roce získal vedoucí lékař MUDr. Kamil Slowik nadstavbovou specializaci ve spánkové medicíně a pracoviště získalo akreditaci komplexního spánkového centra.
Tisková zpráva ze dne 20. ledna 2022
vhh
 

 
 
Po získání akreditace můžeme bez omezení provádět komplexní diagnostiku a léčbu v celé šíři oboru spánkové medicíny. Aktuálně máme v péči kolem 300 pacientů a další rychlým tempem přibývají. V současné covidové době rozvíjíme především telemedicínu. Využíváme všechny dostupné technologie, které minimalizují rizika nákazy infekcí, ale také zlepšují komfort náš i pacientů během diagnostiky i léčby,“ říká MUDr. Kamil Slowik.

Pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici se skládá z ambulantní a laboratorní části. Ambulantní složku představuje spánková poradna pro všechny pacienty s poruchami spánku nebo bdění a ventilační poradna pro pacienty léčené neinvazivní přetlakovou ventilací. Laboratorní část využívá lůžka na standardní stanici neurologického oddělení k limitované polygrafii nebo offline titraci přetlakové ventilace a dvě lůžka na monitorovaném pokoji v rámci neurologické jednotky intenzivní péče k videopolysomnografii nebo online manuální titraci přetlakové ventilace. Dále mají zdravotníci možnost provádět test mnohočetné latence usnutí (MSLT) nebo test udržení bdělosti (MWT).

Pracoviště nabízí komplexní diagnostiku a terapii všech poruch spánku. Primární zaměření je na poruchy dýchání ve spánku (působnost zahrnuje okresy Chomutov, Most a Louny) a neurologická onemocnění s vazbou na spánek (působností je celý Ústecký a Karlovarský kraj). Do poradny přicházejí pacienti s poruchami cirkadiánního rytmu, syndromem neklidných nohou, s různými abnormálními projevy během spánku (například náměsíčnictví či skřípání zuby) nebo s těžkou a chronickou nespavostí. Od prosince roku 2021 provádí specialisté chomutovského pracoviště odbornou supervizi nad vznikajícím pracovištěm nižšího typu v Nemocnici Sokolov, odkud budou proudit další pacienti k zavedení odpovídající léčby.

Zásadním krokem ke stanovení správné diagnózy je získání detailních informací o spánkových návycích, denním režimu, psychické i fyzické kondici pacienta. Z velké části již tyto informace postačují k vysvětlení stesků, pro které pacient do poradny přichází. Kvalitní anamnéza je tedy pro vytvoření pracovní diagnózy zcela základní. Další vyšetřovací metody jsou voleny na základě stanovené pracovní diagnózy – k jejímu potvrzení či vyvrácení. Spánková medicína navíc využívá specializované dotazníky k orientačnímu zhodnocení depresivity, úzkosti, nadměrné denní spavosti, noční nespavosti nebo třeba přítomnosti abnormálního chování ve spánku.

Další pracoviště spánkové medicíny má Krajská zdravotní, a. s., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem.


Rozhovor s vedoucím lékařem pracoviště spánkové medicíny v Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnici Chomutov, o. z., MUDr. Kamilem Slowikem

Jaká je aktuální situace na pracovišti spánkové medicíny v chomutovské nemocnici?
V současné době naše pracoviště funguje na maximální výkon za stávajících okolností. Zásadním limitem je nedostatek personálu, jak sesterského, tak lékařského. Veškerý provoz zajišťuji já a moje dvě kolegyně, spánkové laborantky – Lenka Merxbauerová v laboratoři a Michaela Wittmanová na ambulanci. Z pohledu poruch dýchání ve spánku se k rutinní péči o spánkové apnoiky snažíme zavést léčbu hypoventilačních syndromů. Rozvíjíme spolupráci s místním spolkem Esprit, který poskytuje kognitivně-behaviorální terapii pro pacienty s nespavostí. Neustále upravujeme klinické a provozní postupy k maximální efektivitě využitého času pro nás i pro naše pacienty.

Jaký byl důvod vzniku tohoto pracoviště?
Důvodem vzniku byla nedostupnost péče o poruchy spánku v našem regionu a přilehlém okolí. Druhým důvodem byl zájem o tento obor, který jsem projevil nejen já, ale všichni, kteří se aktivně na činnosti pracoviště podílejí. V současné době je to i uspokojení z úspěšně léčených pacientů, kteří nás zastavují i v civilním životě a děkují za pozitivní změnu, kterou jsme jim přinesli. A to velmi potěší.

Kolik máte aktuálně pacientů?
V ambulanci vedeme kolem 300 pacientů. Více jak dvě třetiny z nich jsme nabrali ve druhé polovině předchozího roku a další neustále přibývají. Ventilační terapie byla zahájena v říjnu 2021 a zatím máme přes 40 pacientů na této léčbě. Velká část pacientů čeká na titraci, respektive nastavení ventilační léčby.

S jakými problémy k vám lidé nejčastěji přicházejí?
Mezi absolutně nejčastější důvody návštěvy patří chrápání a dechové zástavy ve spánku. Výslednou diagnózou bývá typicky syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS). Velmi častým steskem je dlouhodobá nespavost (insomnie), pocit neklidu v dolních končetinách (syndrom neklidných nohou, RLS) či poruchy spánku ze směnného provozu. V dohledné době bychom rádi rozšířili spektrum péče i o vybrané diagnózy dětských poruch spánku.

Jaké procento pacientů jste schopni řešit na dálku a kolik jich k vám chodí fyzicky přespat?
V současné pandemické době se snažíme naprosto minimalizovat počet pacientů k hospitalizacím. Tu indikujeme pouze u polysomnografických vyšetření nebo při online manuální titraci komplikovaných poruch dýchání ve spánku. Většinu diagnostiky a léčby jsme přesunuli do ambulantní části s využitím telemedicíny.

Jak vám situaci komplikuje pandemie onemocnění COVID-19?
V roce 2020 a 2021 nás COVID zasáhl velmi citelně a pracoviště bylo dlouhou dobu uzavřeno. Od května 2021 jsme postupně obnovili činnost a plného provozu jsme dosáhli až na začátku října. V současné době při dodržování všech opatření a maximální prevenci můžeme fungovat bez zásadnějších obtíží. Jiným problémem je nedostatek ventilačních přístrojů v České republice díky pandemii a problémy s čipy a lodní dopravou.

Jak se vaše pracoviště liší od toho v ústecké nemocnici?
To se mi velmi těžko hodnotí. Ústecké pracoviště má tradici v diagnostice a léčbě poruch dýchání ve spánku, je situováno při plicním oddělení. My jsme pod neurologií, takže spektrum našich pacientů je trochu odlišné. Každopádně velmi dobře vycházíme s MUDr. Janem Kordíkem, který tamní pracoviště vede, takže určitě nepanuje nějaká rivalita.

cdg
Vedoucí lékař centra spánkové medicíny chomutovské nemocnice MUDr. Kamil Slowik

kftrqwktl

Akreditované pracoviště spánkové medicíny v chomutovské nemocnici


 
Zodpovídá: Bc. Jan Nový
Vytvořeno / změněno: 20.1.2022 / 20.1.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies