Orientační nabídka


 

Pracovní skupina k "DM Ústeckého kraje"

 

 
 

V souvislosti s užíváním společného datového modelu pro ÚAP a ÚP obcí na území Ústeckého kraje a jeho užíváním při územně plánovací činnosti, byla v květnu 2011 vytvořena pracovní skupina. Ústecký kraj má s dodavatelem datového modelu, f. T-MAPY, smluvně sjednanou technickou pomoc, v rámci které můžeme reagovat na případné připomínky, ke kterým došli jeho uživatelé při praktickém využití. Připomínky a náměty budou vyhodnoceny v rámci sjednané technické pomoci a zapracovány do DM v.3.1 tak, aby nebyla narušena celková koncepce DM v.3.1 včetně navazující systémové části.

Ustanovující složení pracovní skupiny bylo zvoleno podle intenzity již dříve zasílaných připomínek a námětů k uživatelnosti DM ÚK; jejími členy jsou zástupci krajského úřadu, úřadů územního plánování a projektantů působících na území Ústeckého kraje. Do budoucna je možné složení pracovní skupiny operativně obměňovat, tzn. že jednotliví členové mohou být zastoupeni, ale z důvodu efektivity práce bude počet omezen max. na 10 členů. Je velmi důležité, aby se pracovních setkání účastnilo vždy celé spektrum všech uživatelů a byla tak nadále zachována kontinuita.

Pro shromáždění všech připomínek a námětů na případné technické úpravy (vedoucí k jeho efektivnímu využití) jsme zaslali úřadům územního plánování a projektantům působících na území Ústeckého speciální formulář s možností zaznamenání připomínek „volnou“ formou podle jednotlivých odborných oblastí (katalog jevů – DM ÚAP/ÚPD – ostatní). Připomínkami a náměty se zabývala právě pracovní skupina v červnu 2011. Na svých dalších setkáních bude projednávat i později zasílané připomínky.

Náměty a připomínky můžete průběžně zasílat na adresu: datovy.model@kr-ustecky.cz 

 

 Termíny pracovních setkání:

     3.5.2011 Ústí n.L. - záznamprezenční listina

   27.6.2011 Praha     - výsledky jednání – prezenční listina
   13.9.2011 Ústí n.L. - výsledky jednání - prezenční listina

 22.11.2011 Praha     - záznam - prezenční listina

 
Zodpovídá: Mgr. Adéla Falcmanová
Vytvořeno / změněno: 1.7.2011 / 1.7.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies