Orientační nabídka


 

Pracovní skupina prevence kriminality Ústeckého kraje

 

Usnesením Rady ÚK č. 129/99R/2007 ze dne 5. 12. 2007 byla zřízena Pracovní skupina pro prevenci kriminality Ústeckého kraje (dále jen Pracovní skupina PK). Jejím úkolem je koordinace preventivních aktivit na území kraje, metodická podpora obcím a spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti. Zároveň provádí hodnocení žádostí obcí o dotaci v Programu prevence kriminality, který je každoročně vyhlašován Ministerstvem vnitra. Dalším úkolem Pracovní skupiny PK je zpracovávat koncepční dokument kraje v oblasti prevence kriminality – Strategii prevence kriminality Ústeckého kraje, kdy se podílí na koordinaci a realizaci jednotlivých opatření pro naplňování stanovených cílů.


Členové pracovní skupiny:

1.    Mgr. Kateřina Holíková, KÚÚK, odbor SV, vedoucí pracovní skupiny,

2.    Mgr. Tomáš Frolík, KŘ Policie ČR Ústeckého kraje

3.    Ing. Karel Giampaoli, KÚÚK, odbor SV,

4.    Mgr. Dita Henzlová, KÚÚK, odbor ŠMT,

5.    Bc. Pavlína Jordanov, KÚÚK, odbor SV,

6.    Mgr. Eva Kalinová, KÚÚK, odbor SV,

7.   Drahomíra Karasová, předsedkyně Výboru pro sociální věci, bezpečnost a SVL ZÚK

8.    Mgr. Tomáš Mědílek, Městský úřad Kadaň,

9.    Mgr. Jan Odvárka, Probační a mediační služba ČR Ústí nad Labem,

10.  Michal Polesný, Centrum komunitní práce Ústí nad Labem,

11.  Miroslav Solar, ředitel Městské policie Žatec,

12.  Bc. Taťána Tkadlečková, Městský úřad Louny,

13.  Mgr. Martina Vojtíšková, Spirála, Ústecký kraj.

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém