Orientační nabídka


 

Pravidla pro poskytování záštit představiteli Ústeckého kraje

 

 
 
Nad zvláště významnými společenskými, kulturními, vzdělávacími a dalšími všeobecně prospěšnými akcemi a projekty, které se konají obvykle na území Ústeckého kraje, může převzít záštitu hejtman Ústeckého kraje, náměstci hejtmana a ostatní členové Rady Ústeckého kraje (dále také „představitelé kraje“).

Záštita hejtmana Ústeckého kraje, náměstků hejtmana nebo ostatních členů Rady Ústeckého kraje patří mezi čestné pocty, z nichž neplyne nárok na finanční ani jiné hmotné požitky, pokud není kompetentním orgánem rozhodnuto jinak.

Ostatní členové Rady Ústeckého kraje mohou převzít záštitu pouze nad významnými akcemi či projekty, které spadají výhradně do jejich působnosti, a to pouze s předchozím souhlasem hejtmana Ústeckého kraje. 

Záštita představitelů kraje může být poskytnuta na základě písemné žádosti pořadatele akce, případně organizátora projektu. Žádost se adresuje hejtmanovi, popř. náměstkovi hejtmana nebo ostatním členům Rady Ústeckého kraje. Administraci žádostí zajišťuje odbor informatiky a organizačních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení vnějších vztahů a protokolu. 

Záštita představitelů kraje se poskytuje písemně, ve formě osvědčení o poskytnutí záštity, a to na základě souhlasného stanoviska hejtmana Ústeckého okraje (žádost o záštitu hejtmana Ústeckého kraje), náměstka hejtmana (žádost o záštitu náměstka hejtmana Ústeckého kraje) nebo hejtmana Ústeckého kraje a ostatních členů Rady Ústeckého kraje (žádost o záštitu člena Rady Ústeckého kraje). 

Pořadatelům akcí, nad kterými převzali záštitu představitelé kraje, bude na určenou dobu udělen bezplatný souhlas s užíváním loga Ústeckého kraje k propagačním a reprezentačním účelům v souvislosti s pořádáním akce. Bude-li chtít žadatel poskytnout k prezentaci vystavené záštity logo kraje, uvede tuto skutečnost v žádosti.

V zájmu urychlení vyřízení žádosti o záštitu uvede žadatel v žádosti, co nejvíce informací k dané akci, např. viz vzor žádosti.

Podmínky, které musí být po získání záštity představitelů kraje dodrženy:
  1. záštitu je nutné uvádět na všech souvisejících materiálech (např. letáky, plakáty, pozvánky, katalogy, atd.),
  2. záštita musí být prezentována při samotné akci a v médiích,
  3. na propagačních materiálech musí být v odpovídající velikosti a na odpovídajícím místě uvedeno logo Ústeckého kraje v souladu s Grafickým manuálem Ústeckého kraje.

Po uskutečnění dané akce je nutné odboru informatiky a organizačních věcí doložit, že během akce byla záštita viditelně a důstojně prezentována (např. zaslat leták, program, pozvánku, závěrečnou zprávu, fotodokumentaci, popř. jiný výstup z akce).

Pro více informací pište na hoskovcova.j@kr-ustecky.cz.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Mgr. Hana Šťástková
Vytvořeno / změněno: 16.9.2005 / 16.3.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém