Orientační nabídka


 

Strategické dokumenty

 
 
 


       

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021Vláda ČR dne 25. 1. 2016 usnesením č. 66 schválila Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 (dále Strategie PK ČR). Systém prevence kriminality je v ní opět rozčleněn na tři úrovně: republikovou, krajskou a na lokální (místní).


Kraje budou pokračovat v koordinaci preventivních aktivit na svém území. Zároveň bude kladen důraz na komplexní přístup při řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a zároveň bude pomáhat při plánování a realizaci preventivních opatření v obcích všech správních úrovní v kraji.


Strategie PK ČR opět stanoví podmínky pro zapojení do systému prevence kriminality. Mezi hlavní podmínky kraje patří vypracovat strategii (koncepci) prevence kriminality na období 2017 – 2021 a vytvořit podmínky pro organizaci systému krajské úrovně prevence kriminality.


Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality na území kraje. Vychází přitom z priorit nové Strategie PK ČR, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí, poskytovatelů sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality.


Strategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 byla zpracována pracovní skupinou pro prevenci kriminality, která byla složena ze zástupců institucí veřejné správy působících v oblasti sociální prevence     a prevence kriminality. Členové pracovní skupiny mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech.    


Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2017 – 2021 byla schválena zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 20. února 2017 (usnesení č. 020/3Z/2017).


Na případné dotazy Vám odpoví manažerka prevence kriminality Ústeckého kraje:


Mgr. Jana Kubecová,


tel.: 475 657 497,


e-mail: kubecova.j@kr-ustecky.cz.


 

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém