Orientační nabídka


 

Prevence kriminality

 
 
 

Vláda ČR schválila svým usnesením č. 276 novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027. Strategie byla zpracována z podkladů resortů zastoupených
v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ČR ve spolupráci se samosprávami. Strategie navazuje na poznatky plynoucí z hodnocení předchozí strategie, určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje systém prevence kriminality v ČR na úrovni státu i samospráv na další období. Tento dokument doporučuje krajům a obcím zpracovat strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality.

 

Kraje budou pokračovat v koordinaci preventivních aktivit na svém území. Zároveň bude kladen důraz na komplexní přístup při řešení bezpečnostní situace a problémů spojených s trestnou činností a přestupky. Kraj bude plánovat preventivní aktivity na svém území a zároveň bude pomáhat při plánování a realizaci preventivních opatření v obcích všech správních úrovní v kraji.

 

Strategie PK ČR opět stanoví podmínky pro zapojení do systému prevence kriminality. Mezi hlavní podmínky kraje patří vypracovat strategii (koncepci) prevence kriminality na období 2023 – 2028 a vytvořit podmínky pro organizaci systému krajské úrovně prevence kriminality.

 

Strategie prevence kriminality kraje je základním dokumentem rozvoje prevence kriminality na území kraje. Vychází přitom z priorit nové Strategie PK ČR, platné legislativy, ale i ze zkušeností odborníků z řad veřejných institucí, poskytovatelů sociálních služeb a jiných subjektů, které působí v oblasti sociální prevence a prevence kriminality.

 

S trategie prevence kriminality Ústeckého kraje na období 2023 – 2028 byla zpracována pracovní skupinou pro prevenci kriminality, která byla složena ze zástupců institucí veřejné správy působících
v oblasti sociální prevence a prevence kriminality. Členové pracovní skupiny mají bohaté zkušenosti s koncepční činností v daných oblastech.

 

Strategie prevence kriminality na území Ústeckého kraje na období 2023 – 2028 byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 12. prosince 2022 (usnesení č. 026/18Z/2022).

 

Na případné dotazy Vám odpoví manažerka prevence kriminality Ústeckého kraje:

Mgr. Kateřina Holíková, DiS.

tel.: 475 657 430

e-mail:  holikova.k@kr-ustecky.cz

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Sociální péče - 2014 > Strategické dokumenty > Prevence kriminality

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém