Orientační nabídka


 

Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji

podporil_UK_logo_svisle_ZELENE_CMYK
 
 
 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zajišťuje agendu prevence závažných havárií v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, v platném znění, do kterého byla transformována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU, tzv. SEVESO III. Tento zákon stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, v nichž jsou umístěny vybrané nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi (dále jen "nebezpečné látky"), s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a v jejich okolí.

Objekty, ve kterých jsou umístěny nebezpečné látky se s ohledem na jejich množství dělí na objekty skupiny A a skupiny B. V případě, že množství vybraných nebezpečných látek v objektu provozovatele přesáhne limity uvedené v tabulce I a II přílohy č. 1 k výše uvedenému zákonu, je provozovatel povinen zpracovat návrh na zařazení objektu do příslušné skupiny A či B. Krajský úřad na základě předloženého návrhu rozhodně o zařazení objektu do příslušné skupiny. Pokud množství vybraných nebezpečných látek v objektu nedosahuje stanovených limitů pro zařazení do příslušné skupiny, provozovatel se stává pouze tzv. uživatelem objektu. 


Přehled základních povinností provozovatele objektu zařazeného do skupiny A

 • zpracovat bezpečnostní program a 1x za 5 let zajistit jeho přezkoumání 
 • zajistit aktualizaci bezpečnostního programu na základě zákonných podmínek
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu
 • zajistit pojištění odpovědnosti

Přehled základních povinností provozovatele objektu zařazeného do skupiny B

 • zpracovat bezpečnostní zprávu a 1x za 5 let zajistit její posouzení
 • zajistit aktualizaci bezpečnostní zprávy na základě zákonných podmínek
 • zpracovat podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu
 • zpracovat vnitřní havarijní plán
 • zpracovat plán fyzické ochrany objektu
 • zajistit pojištění odpovědnosti

Přehled základních povinností provozovatele, který je uživatelem objektu

 • zpracovat protokol o nezařazení a uchovat ho pro účely kontroly
 • zaslat protokol příslušnému krajskému úřadu, přesáhne-li množství nebezpečné látky 2 % limitního množství pro skupinu A
 • zajistit aktualizaci protokolu o nezařazení na základě zákonných podmínek


Dodržování preventivních bezpečnostních opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie v objektu, soulad údajů uvedených v bezpečnostní dokumentaci se skutečností, vhodnost a dostatečnost prostředků zmírňujících možné dopady závažné havárie a další skutečnosti jsou krajským úřadem a příslušnými dotčenými orgány veřejné správy kontrolovány v rámci tzv. integrovaných inspekcí. Kontrola u provozovatele, jehož objekt byl zařazen do skupiny A, se provádí minimálně jednou za 3 roky, v případě objektů skupiny B se kontrola provádí nejméně jednou ročně.

     

     

 

Související odkazy

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostřední a zemědělství > Prevence závažných havárií v Ústeckém kraji

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém