Orientační nabídka


 

Preventivní opatření TBC

 

 
 

 

Opatření v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou - kalmetizace

          Činnosti související s preventivními opatřeními v této oblasti jsou upraveny vyhláškou č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění (dále vyhláška č. 224/2002 Sb.). Rozsah činností a způsob hrazení prostředků jsou dále upraveny Metodikou ministerstva zdravotnictví k vyhlášce č. 224/2002 Sb. a Metodickým postupem ministerstva financí k provedení vyhlášky č. 224/2002 Sb.

          V případě, že má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu s orgánem příslušným k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, hradí výdaje za činnosti, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 224/2002 Sb. a souvisejících předpisech stát prostřednictvím orgánu příslušného k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

          Kalkulace nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou je v termínu stanoveném vyhláškou č. 224/2002 Sb. a souvisejícími předpisy předkládána na předepsaných tiskopisech místně příslušnému krajskému úřadu, který udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Dokumenty - jsou ke stažení (včetně metodiky - viz níže) .Pro poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji je fakturační adresa a adresa pro zaslání vyplněných formulářů uvedena zde:


Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 3.10.2008 / 1.11.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém