Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Příběh starého Mostu připomene také historičku Mannlovou Rakovou

 
Oblastní muzeum Most výstava
Přes všechny nesnáze provázející uzavření kulturních organizací pro veřejnost v rámci pandemické situace byla v Oblastním muzeu a galerii v Mostě instalována dlouho připravovaná výstava věnující se starému městu Most. Mimořádná výstava je rovněž věnována památce historičky Heide Mannlové Rakové (1941–2000), která svůj život zasvětila poznání a záchraně kulturního dědictví Mostu a Mostecka.
Tisková zpráva ze dne 29. října 2020
 

 
 


V letech 1965–1987 zaniklo v důsledku „vyuhlení“ jedno z nejcennějších historických jader České republiky – starý Most. Mementem této neomluvitelné likvidace kulturních hodnot trvale zůstává děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vysoce cenné architektonicko-urbanistické dědictví starého Mostu bylo zničeno a tehdejší státní památkové péči se z něj podařilo zachránit jen malou část. Díky podílu tehdejšího Okresního muzea v Mostě na záchraně se řada památek movitého kulturního dědictví ze zbořených staveb zachovala v jeho vlastní sbírce. Přestože se muzeum samo potýkalo s prostorovými problémy a muselo se několikrát stěhovat, dokázalo uchránit před totálním zánikem či ztrátou nejeden předmět z historických interiérů a exteriérů staveb, stejně jako z veřejného městského prostoru. Významný podíl na tom měla také neutuchající aktivita a osobní nasazení Heide Mannlové, provdané Rakové.

 

Ta spravovala po celou dobu svého působení v mosteckém muzeu (1961–1999) jeho cennou sbírku výtvarného umění. Od doby vzniku mosteckého Městského muzea v roce 1888 se sbírka rozšiřovala zejména v souvislosti s celkovou stavební aktivitou ve městě. Postupně se tak díky existenci muzea stávaly její součástí i před likvidací Mostu umělecké předměty, které jsou dnes jediným hmatatelným dokladem minulosti významného a bohatého podkrušnohorského města, kontinuálně se vyvíjejícího od středověku, stejně jako díla, která jej dokumentují.

 

Výstava opětovně po více jak dvaceti letech zpřístupňuje veřejnosti sbírku výtvarného umění, s jejíž pomocí má přiblížit podobu starého Mostu a jeho umělecké a stavební hodnoty. K výstavě byl vydán také stejnojmenný sborník, který by měl být představen v průběhu výstavy, případně během plánovaného mezinárodního kolokvia. V důsledku koronavirových opatření bude výstava rovněž zpřístupněna na webových stránkách Oblastního muzea a galerie v Mostě prostřednictvím virtuální prohlídky. Pokud situace dovolí, budou si moci návštěvníci výstavu osobně prohlédnout až do 17. ledna 2021.

 

Výstava vznikla v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR – Svobodným státem Sasko 2014–2020 jako výstup projektu Umění pozdního středověku v hornické oblasti Krušnohoří s finanční podporou Ústeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

 

Zpracovala: Jitka Šrejberová, kurátorka výstavy

01
Výstava vznikla i za finanční podpory Ústeckého kraje

02

03

 

04
Či za finanční podpory Ministerstva kultury

05
Výstava vznikla v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR – Svobodným státem Sasko 2014–2020

06
Výstava vznikla v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR – Svobodným státem Sasko 2014–2020

 

 

 
 
 

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 29.10.2020 / 29.10.2020 | Zveřejnit od: 29.10.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém