Orientační nabídka


 

Přidělené dotace v 1.kole 2004

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 

 
 

DOTAČNÍ PROGRAM ODBORU KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE KÚ ÚSTECKÉHO KRAJE

 

Program podpory regionílní kulturní a divadelní činnosti na rok 2004

 

Program vyhlašuje odbor kultury a památkové péče, (dále jen OKP), na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32 / 83 / 2004 ze dne 14. 1. 2004. Cílem programu je rozvíjet tvořivost a estetickou výchovu, aktivní kulturní tvorbu a zájmové umělecké aktivity. Finanční podpora je určena na kulturní a společenské události na území Ústeckého kraje, směřující k zachování a rozvoji místních tradic a na spolufinancování činnosti divadelních scén. Program se řídí ustanoveními „Zásad poskytování finančních prostředků z rozpočtu Ústeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám, vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.

 

Předmět podpory

Podpora kulturních a vzdělávacích programů, výstav, koncertů a soutěží v uměleckých  oborech, jako jsou např. divadlo, tanec, hudba, výtvarná výchova, fotografie, film, workshopy aj., které mají regionální, nadregionální a mezinárodní charakter.

 

 

  • Projekty odpovídající  ust. § 36 odst. 1 písm. d) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, budou projednány Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 5.5. 2004  (projekty předkládané městy, obcemi a organizacemi jimi zřizovanými).

 

Přehled projektů schválených Radou Ústeckého kraje dne 7.4. 2004 – 1. kolo Programu

                                                                

 

ŽADATEL

NÁZEV PROJEKTU

PODPORA KRAJE

1.

Divadelní spolek Scéna, Libochovice

Libochovické divadelní léto 2004

50.000,-

2.

Ing. Petr Macek - Macek Music Managment, Most

Realizace koncertů „Festivalového orchestru Petra Macka“ v Městských divadlech Most, Chomutov, Ústí n.L., Louny a Děčín v r.2004

100.000,-

3.

OS pro výstvabu kapličky a zvelebení návsi v Bílce pod Milešovkou, Bořislav

„Cesta přátelství“ publikační činnost, dokumentace kulturní mezinárodní akce místního, regionálního, nadregionálního a mezinárodního významu

50.000,-

4.

OS Docela velké divadlo, Litvínov

Světýlka III. 2004

100.000,-

5.

Folklorní soubor Lužičan, Krásná Lípa

II. Mezinárodní folklorní festival Tolštejnského panství

50.000,-

6.

Středoevropská kolonie současného umění (M.E.C.C.A.), Terezín

Fort Film 2004 - 3. mezinárodní festival mladých filmových tvůrců

50.000,-

7.

Galerie Ve dvoře Litoměřice

Výstavní program Galerie Ve dvoře na rok 2004

50.000,-

8.

ARS PORTA BOHEMICA, Ústí nad Labem

„Třicet let s fotografií“ – výstava oceněných a nejlepších fotografií severočeských fotoamatérů za posledních třicet let

50.000,-

9.

OS Etuda Prima, Varnsdorf

Tanabourré 2004 – 6. roč. otevřeného celostátního festivalu scénického tance

50.000,-

10.

Člověk v tísni – společnost při České televizi, o.p.s., Praha

Mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět 2004“ v Ústeckém kraji

50.000,-

11.

Sokolská župa Severočeská – Novákova, Děčín

Tyršovo muzeum – sokolská výstava Evropan Tyrš – II. etapa projektu

50.000,-

12.

Správa kulturních zařízení Chomutov, s.r.o.

Otevřeno – festival divadla, tance a hudby

50.000,-

13.

OS Spektrum, Děčín

Hudební soutěže a přehlídky

50.000,-

14.

OS Zubrnická museální železnice

Rozšíření expozičních prostor železničního muzea Zubrnice

100.000,-

15.

Mezinárodní umělecká společnost, o.p.s., Vejprty

Mezinárodní humanitární a umělecký projekt Kámen a lidé

100.000,-

16.

OS Kulturní centrum Řehlovice

Česko-německé výtvarné sympozium Proudění – Strömungen 2004

50.000,-

17.

Klub přátel historických památek Radonice – Vintířov

Mezinárodní sochařské sympozium Plenér Vintířov 2004 – 4. ročník

70.000,-

18.

ROLOUS – výtvarná skupina, o.s., Ústí nad Labem

Pohádkové variace

50.000,-

19.

Taneční škola Quick Ústí nad Labem

GRAND PRIX Ústí n.L. – mezinárodní soutěž v standardních a latinskoamerických tancích

50.000,-

20.

Jaromír Josef – taneční škola STYL, Varnsdorf

Celostátní kolo soutěže dětského parkerového tance Festivalu tanečního mládí, vybraných kolektivů z regionálních kol

50.000,-

Celkem

1.220.000,- Kč

 

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.4.2004 / 20.4.2004 | Zveřejnit od-do: 20.4.2004-31.12.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém