Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Občan a obce

 

Připomínkové řízení k návrhům právních předpisů

 
 
 
 

Návrhy právních předpisů, včetně věcných záměrů zákonů (dále jen „návrhy právních předpisů“), zařazené v elektronické knihovně eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády České republiky (dále jen „eKLEP“), umožňují dálkový přístup (https//apps.odok.cz/veklep).

 

Ústecký kraj je podle legislativních pravidel vlády připomínkovým místem k návrhům právních předpisů, které se dotýkají samostatné či přenesené působnosti kraje či obcí a jako takový je prostřednictvím systému eKLEP obesílán k uplatnění připomínek k navrhovaným právním předpisům.

 

Vzhledem k tomu, že obce tuto možnost nemají, nabízíme obcím s rozšířenou působností, obcím s pověřeným obecním úřadem a také Severočeskému sdružení obcí (SESO) možnost uplatnit připomínky k jednotlivým návrhům právních předpisů, ke kterým byl Ústecký kraj vyzván prostřednictvím systému eKLEP.

 

Na tomto místě webové stránky Ústeckého kraje je v tabulce umístěn aktuální přehled návrhů právních předpisů, ke kterým má Ústecký kraj možnost vznést připomínky. K těmto návrhům právních předpisů mohou obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a Severočeské sdružení obcí (SESO) uplatnit prostřednictvím Ústeckého kraje své připomínky.

 

V tabulce je kromě uvedení předkladatele návrhu, názvu právního předpisu a termínu k uplatnění připomínek také odkaz ke stažení předmětného návrhu právního předpisu z webové stránky Úřadu vlády České republiky, elektronické knihovny připravované legislativy (eKLEP).

 

Připomínky k návrhu právního předpisu lze zasílat pouze v termínu pro uplatnění připomínek, který je uveden v tabulce.

Připomínky lze zasílat pouze na e-mailovou adresu : nytrova.d@kr-ustecky.cz, tel. 475 657 611 pouze ve formě vyplněné tabulky, jejíž vzor je níže.

 

Odkazy


 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Občan a obce - 2014 > Připomínkové řízení k návrhům právních předpisů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém