Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Úřední záležitosti > Občan a obce > Připomínkové řízení k návrhům právních předpisů
 

Připomínkové řízení k návrhům právních předpisů

 
 
 

Návrhy právních předpisů, včetně věcných záměrů zákonů (dále jen „návrhy právních předpisů“), zařazené v elektronické knihovně eKLEP informačního systému ODok Úřadu vlády České republiky (dále jen „eKLEP“), umožňují dálkový přístup (https//apps.odok.cz/veklep).

 

Ústecký kraj je podle legislativních pravidel vlády připomínkovým místem k návrhům právních předpisů, které se dotýkají samostatné či přenesené působnosti kraje či obcí a jako takový je prostřednictvím systému eKLEP obesílán k uplatnění připomínek k navrhovaným právním předpisům.

 

Vzhledem k tomu, že obce tuto možnost nemají, nabízíme obcím s rozšířenou působností, obcím s pověřeným obecním úřadem a také Severočeskému sdružení obcí (SESO) možnost uplatnit připomínky k jednotlivým návrhům právních předpisů, ke kterým byl Ústecký kraj vyzván prostřednictvím systému eKLEP.

 

Na tomto místě webové stránky Ústeckého kraje je v tabulce umístěn aktuální přehled návrhů právních předpisů, ke kterým má Ústecký kraj možnost vznést připomínky. K těmto návrhům právních předpisů mohou obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a Severočeské sdružení obcí (SESO) uplatnit prostřednictvím Ústeckého kraje své připomínky.

 

V tabulce je kromě uvedení předkladatele návrhu, názvu právního předpisu a termínu k uplatnění připomínek také odkaz ke stažení předmětného návrhu právního předpisu z webové stránky Úřadu vlády České republiky, elektronické knihovny připravované legislativy (eKLEP).

 

Připomínky k návrhu právního předpisu lze zasílat pouze v termínu pro uplatnění připomínek, který je uveden v tabulce.

Připomínky lze zasílat pouze na e-mailové adresy :  povejsilova.e@kr-ustecky.cz  nebo pilarova.p@kr-ustecky.cz  a to pouze ve formě vyplněné tabulky, jejíž vzor je níže.

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Občan a obce - 2014 > Připomínkové řízení k návrhům právních předpisů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém