Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Příprava IDS v Ústeckém kraji

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ Mladá fronta Dnes (MIlan Osvaag) ze dne  29. 9. 2004

 

Dotaz (v původním znění):

 ČSAD BUS Ústí nad labem slibuje do konce roku fungování čipových karet na všech svých linkách, včetně tras do Prahy. Odkazuje se i na návaznost na odbavovací systémy Českých Drah.

1. Jak tento vývoj souvisí s fungováním Integrovaného dopravního systému?

2. Na konci tohoto roku měla jeho první část fungovat mezi Teplicemi a Ústím. Stane se tak a jak bude systém vypadt v praxi?

 

Odpověď:

1. Ústecký kraj založil dle zákona o krajích specializovanou odbornou servisní organizaci s názvem IDS Ústeckého kraje, a. s. V české dopravní terminologii je to tzv. koordinátor veřejné dopravy a IDS. Koordinátora Ústecký kraj založil proto, aby pro občany kraje vytvořil síť veřejné osobní dopravy s atraktivní nabídkou jízdních řádů a tarifu a aby byl zajištěn dostatek potřebných dopravních spojení pro každou obec při kontrolovaném využití přiměřených financí. Cílem je posílit používání veřejné hromadné dopravy, aby dobře plnila funkce pro trvale udržitelný rozvoj obcí a mohla být alternativou vůči dopravě automobilové. V rámci vytváření integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje (IDS)nejde jen o optimální vedení linek ve směrech a časech dle požadavků (poptávky) občanů a navazující jízdní řády bus/vlak/MHD. Vedle koordinovaných jízdních řádů IDS zahrnuje i tarifní integraci mezi dopravci, kdy je jízdenka zakoupená u jednoho dopravce uznávána i u dopravců jiných a kdy je postupně sjednocován tarif (sortiment jízdenek, jejich ceny a podmínky pro použití). Integrovaná doprava též cestujícího oslovuje „jedním jazykem“ a srozumitelným informačním servisem. Obsah práce koordinátora je ale větší. Spočívá nejen ve vytvoření IDS a odstranění dopravních chyb, ale i v průběžném sledování a vyhodnocování vývoje přepravní poptávky v závislosti na měnících se potřebách lidí, analýzy vytížení spojů, vývoje ekonomiky, tržeb a nákladů, navrhování opatření v jízdních řádech, provádění dopravních průzkumů, jednání s obcemi a řešení jejich podnětů i podnětů občanů, atd. Tato práce není přenesenou působností kraje, plní úkoly, které spadají do jeho samostatné působnosti. Proto, aby kraj uvedené činnosti v dopravě zajistil, rozhodl se dle zákona o krajích založit krajského koordinátora veřejné dopravy a IDS. Koordinátor v Ústeckém kraji právně vznikl 5. května 2004. Od srpna 2004 pracuje ve třech lidech (dnes má 3 a do konce roku 2004 bude mít 5 dopravních specialistů). Součástí úkolů společnosti je také projekt IDS a jeho uskutečňování. IDS je postupný proces, nebude zaveden jednorázově, ale postupně. Poté bude následovat správa, rozvoj, průběžná optimalizace dopravních a ekonomických parametrů integrované dopravy. IDS je organizačně, právně a finančně velmi složitý systém. Postup zavádění IDS v Ústeckém kraji bude tak rychlý jak jen to bude možné a jak bude krajský koordinátor projekt IDS postupně zpracovávat a zavádět. Je důležitou skutečností, že dopravci s krajským koordinátorem dopravy aktivně spolupracují a společně jdou cestou aktivního nalézání řešení.

 

2. Možnost vzájemné akceptace (přijímání, uznávání) elektronických dopravních karet vydaných různými dopravci je možná pouze v rámci odbavovacího a tarifního systému IDS, který v současné době v Ústeckém kraji není, ale projekt je krajským koordinátorem zpracováván (viz 1.). V současné době má každý dopravce své odbavovací zařízení a svůj tarif. Prvním krok k tarifní integraci byl učiněn od 1. července 2004 v okrese Teplice. Cestující vlastnící čipovou dopravní kartu Dopravního podniku Teplice nebo společnosti ČSAD BUS Ústí nad Labem, a.s. ji mohou použít i k úhradě jízdenky na Českých drahách a.s., mezi stanicemi Bohosudov – Želenice nad Bílinou. Na Teplicku se tedy jedná o integraci elektronické peněženky a o přípravu na tarifní integraci (tarifní integrace znamená společný tarif, společný a vzájemně uznávaný sortiment jízdenek časových a jednotlivých, společný systém slev a tarifních zvýhodnění, společné tarifní a přepravní podmínky a další prvky). Teplický projekt bude v roce 2005 postupně rozšiřován a zdokonalován v území hlavní páteřní železniční trati Chomutov – Most – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín. Zejména půjde již o tarifní integraci mezi ČD a dopravními podniky, které přepravují největší objem cestujících. Současně budou zapojovány vybrané spádové směry linkové autobusové dopravy.

 

Pojmy:

·         IDS  =  zkratka: Integrovaný Dopravní Systém veřejné osobní dopravy (drážní doprava + městská doprava + linková autobusová doprava)  =  integrovaná doprava

·         IDS Ústeckého kraje, a.s.  =  jméno společnosti, která od května 2004 (5.5.2004 zápis do obchodního rejstříku) začala plnit funkci krajského koordinátora veřejné osobní dopravy a do jejíž působnosti patří vytvoření projektu IDS a jeho postupné uskutečňování.

·         Odbavovací zařízení  =  technické zařízení pro prodej a výdej jízdenky nebo ověření platnosti jízdenky již zakoupené.

·         Odbavovací systém (přesněji odbavovací systém pro tarifní sytém IDS)  =  je širší pojem než odbavovací zařízení. Znamená, že odbavovací zařízení různých dopravců v různých druzích dopravy (často jde různá technická a SW řešení) spolu kooperují, jsou technicky a SW kompatibilní a tím umožňují cestujícím kupovat si a jezdit na jednu jízdenku různými dopravci. Sortiment jízdenek a jejich územní a časová platnost je v IDS nabídkou integrovaného tarifu IDS. Tento tarifní systém znamená též sadu tarifních pravidel pro pohyb cestujících v zónách nebo pásmech, regulaci časové a územní platnosti, a samozřejmě výši cen jízdného a dovozného a soustavu slev a bezplatných přeprav.

Odbavovací systém nelze zaměňovat s odbavovacím zařízením (!) – odbavovací zařízení jednotlivých dopravců umožňuje uskutečňovat funkce odbavovacího systému a tím používání integrovaného tarifu IDS.

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení informací a vnějších vztahů

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 29.9.2004 / 29.9.2004 | Zveřejnit od-do: 29.9.2004-29.10.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém