Orientační nabídka


 

Příprava spravedlivé transformace pokračuje

Ústecký kraj jako jeden z evropských uhelných regionů je zapojený do transformačního procesu, na jehož úspěšnou realizaci jsou připravené miliardy z Fondu spravedlivé transformace. Proto na konci dubna přijeli do kraje zástupci Evropské komise, aby si přímo na místě prohlédli jak území dotčené těžbou, tak výsledky projektů financovaných z evropských fondů a získali konkrétní představu o některých připravovaných transformačních projektech.
Tisková zpráva ze dne 11. května 2022
a
 

 
 

„Při příležitosti této návštěvy jsme zaznamenali kritiku připravované transformace s tím, že lidé nemají šanci ovlivnit, kam peníze půjdou. Chápu, že takto náročný proces s sebou vždy určitou míru kritiky přináší. Je třeba si ale uvědomit, že proces přípravy transformace probíhá více než dva roky, kdy jsou zapojené samosprávy, malé, střední podniky i velké podniky, kterých se změna týká, veřejnost. Sběr projektových záměrů proběhl v rámci celého kraje a získaná data průběžně diskutujeme s příslušnými ministerstvy, tak aby byla podpora přesně zacílená,“ vysvětluje Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje s gescí pro strategii, přípravu a realizace projektů včetně spravedlivé transformace.

Plán transformace Ústeckého kraje vychází ze základu dalších platných strategických dokumentů, které jsou projednávané napříč územím. Oblasti podpory potom vymezuje nařízení Evropské unie. V tuto chvíli ovšem ještě nebyl celý Operační program Spravedlivá transformace Evropskou komisí finálně schválený, proto také nemohou být zveřejněné konkrétní výzvy pro řadu žadatelů z různých oblastí, se kterými se počítá. Předpokládá se, že výzvy by mohly být zveřejňovány od druhé poloviny letošního roku.

Důležitým článkem při výběru projektů a hlavní platformou pro přenos informací v rámci území je Regionální stálá konference Ústeckého kraje. Nejedná se o politický orgán, ale o dobrovolnou platformu partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. V současnosti má 26 členů, zástupců všech relevantních aktérů v území – měst, malých obcí, hospodářské komory, akademické a neziskové sféry. Regionální stálá konference je založena a řízena na principu partnerství, který je jedním ze základních principů poskytování podpory z fondů EU.

 
Zodpovídá: Mgr. et Mgr. Magdalena Fraňková
Vytvořeno / změněno: 11.5.2022 / 11.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém