Orientační nabídka


 

Proběhl Sněm Severočeského sdružení obcí

seso
Ve čtvrtek 24. března se v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje konal Sněm Severočeského sdružení obcí (SESO). Delegáty Sněmu pozdravil v úvodu hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a poděkoval za spolupráci měst a obcí. Součástí programu Sněmu byly též prezentace činnosti některých klíčových odborů krajského úřadu. Přítomni byli představitelé SESO, předseda Petr Medáček a výkonný ředitel Vladislav Raška. Sněm projednal mimo jiné zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2015, provedl dovolbu členů Rady SESO a projednal program činnosti a návrh rozpočtu na rok 2016.
 

 
 

„Především bych chtěl představitelům měst a obcí poděkovat za jejich práci, bez úzké spolupráce kraje s obcemi si nelze dobré fungování kraje představit. Krajský úřad pak pro občany měst a obcí zajišťuje řadu činností a služeb, například v oblasti veřejné dopravy, školství a zdravotnictví,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Do programu Sněmu byly začleněny prezentace a diskuze ke stěžejním problémům v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury (odbor dopravy a silničního hospodářství), k Programu obnovy venkova ÚK 2016 (odbor regionálního rozvoje), k oblasti školství (odbor školství, mládeže a tělovýchovy) a k problematice v sociální oblasti (odbor sociálních věcí).

Severočeské sdružení obcí (SESO) vzniklo v roce 1993 jako nástupnická organizace Sdružení severočeských měst a obcí a Regionálního ekofondu pánevní oblasti. V roce 2002 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Severočeským sdružením obcí a Ústeckým krajem. V současnosti sdružuje SESO více než 120 obcí a měst Ústeckého kraje. Na základě této smlouvy jsou zástupci SESO navrhováni za členy jednotlivých výborů a komisí Zastupitelstva a Rady Ústeckého kraje. Členové SESO se podílejí na tvorbě důležitých rozvojových dokumentů Ústeckého kraje, především v oblasti životního prostředí.

Účelem Sdružení je napomáhat vzájemné informovanosti mezi obcemi, koordinovat jejich akce přesahující rámec územního obvodu jedné obce, vytvářet podmínky pro součinnost ve všech oblastech, v nichž obce vyvíjejí svou činnost, se zvláštním zřetelem na rozvíjení samosprávy.

Sněm Sdružení je nejvyšším orgánem Sdružení, je složen ze zástupců obcí, přičemž každý okres deleguje maximálně 10 zástupců.

 

seso
Zprava: hejtman Oldřich Bubeníček, předseda SESO Petr Medáček a výkonný ředitel Vladislav Raška

seso

seso

seso

seso

 

 

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 25.3.2016 / 25.3.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém