Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Problémy škol postižených povodní (pro MF DNES)

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Téma: Problémy škol postižených povodní

Zpracováno pro MF Dnes dne 31.10.2002

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje  je obeznámen

se všemi problémy škol postižených povodněmi. Dle zákona o krajích je nutné, aby finanční

prostředky školám přidělené schválila Rada kraje Ústeckého kraje. Z rozpočtu bylo všem školám dle nejnutnějších potřeb zaslána záloha v měsíci říjnu a nyní počátkem listopadu obdrží všechny školy zbývající část finančních prostředků, které požadovaly pro rok 2002 na opravy.

 Celkový odhad škod na majetku v 19 školách a školských zařízeních, u kterých je zřizovatelem Ústecký kraj, je vyčíslen na 66 milionů korun. Tato suma zahrnuje peníze na nutné investiční a neinvestiční opravy budov, obnovu zařízení, nákup učebních pomůcek.

V letošním roce jsou finanční prostředky zasílány ve dvou částech. První část (záloha) již z Krajského úřadu Ústeckého kraje do postižených škol odešla. Druhá část peněz bude rozeslána podle rozpočtového opatření počátkem listopadu 2002.

Další finanční prostředky na opravy a obnovu po srpnových povodních budou školy dostávat i v  příštích letech, podle rozpisu až do roku 2004.

Střední odborné školy obalové techniky ve Štětí. V prvním rozpočtovém opatření

byl škole navýšen rozpočet o 500 tis. Kč, z toho byla zaslána v měsíci říjnu záloha 133 tis. Kč, v dalším rozpočtovém opatření byl navýšen rozpočet o 1020 tis. Kč, celá tato částka

včetně doplatku prvního navýšení bude zaslána počátkem listopadu 2002.

Připravil: František Zálewský, odd. informací a styku s veřejností

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 7.11.2002 / 7.11.2002 | Zveřejnit od-do: 7.11.2002-7.2.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém