Orientační nabídka


 

Program obnovy venkova

 

Venkov line
Program obnovy venkova Ústeckého kraje naplňuje Strategii rozvoje Ústeckého kraje do roku 2027:

> Cíl ÚK 6: Zvýšit životaschopnost venkova, dílčí cíle ÚK:

  • 6.2: Stabilizovaná vybavenost venkovských a periferních území
  • 6.3: Zlepšené předpoklady pro ekonomický a společenský rozvoj venkovských a periferních území zajištěním dostupnosti a zvýšením kvality veřejných služeb a zlepšením životního prostředí v obci.

Záměrem je podpořit organizační a ekonomické podmínky k podnícení obyvatel venkova a samospráv obcí k tomu, aby se vlastními silami snažili o harmonický rozvoj zdravého životního prostředí na venkově, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a rozvoj ekologicky nezávadného hospodářství, jmenovitě o:

  • rozvoj ekonomických, sociálních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které rozšíří nabídku pracovních příležitostí a možnosti obživy ve venkovských oblastech a povedou k vyšší diverzifikaci venkovské ekonomiky, zvýší úroveň vzdělanosti a kvalitu společenského života jako předpokladu pro zvýšení atraktivity venkova pro trvalé bydlení
  • zhodnocení kulturně historického potenciálu obcí a zachování krajiny a kvalitního přírodního prostředí jako předpokladu pro rozvoj cestovního ruchu a zajištění kvalitní rekreace pro obyvatele i návštěvníky
  • koncepční rozvoj obce na základě rozvojových dokumentů obce či mikroregionu a realizací vzájemně provázaných a navazujících akcí 

Poskytování účelových dotací POV zabezpečuje Ústecký kraj od roku 2004 v rámci svého rozpočtu po projednání v Radě Ústeckého kraje a schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Pro zpracování zásad POV, posouzení žádostí obcí, a zpracování návrhů na poskytnutí účelových dotací schválilo v Zastupitelstvo Ústeckého kraje jako svůj pracovní orgán Pracovní skupinu Programu obnovy venkova Ústeckého kraje. Tato pracovní skupina je složena z 13 starostů obcí. Předsedou pracovní skupiny je starosta obce, která do daného programu nemůže podávat žádost.

Pro zajímavost:     

Za období 2009 - 2020 bylo podpořeno 2 107 projektů v celkové výši 382 000 000 Kč.


POV banner

Kontaktní osoba: 

Jana Červinková
tel.: 475 657 602
e-mail: cervinkova.j@kr-ustecky.cz 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém