Orientační nabídka


 

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016

Kontaktní osoby: Karina Strnadová, tel:475 657 242, strnadova.k@kr-ustecky.cz, Mgr. František Mlnařík, tel: 475 657 919, mlnarik.f@kr-ustecky.cz

 
 
 

ÚSTECKÝ KRAJ OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU V OBLASTI KULTURY NA ROK 2016

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo svým usnesením č.67/26Z/2015 dne 14. 12. 2015

vyhlášení dotačního programu:

Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016“ (dále jen Program).

 

Tento Program je určen k podpoře stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje, především na jejich zájezdovou činnost na území kraje, na zajištění svozu diváků, posílení atraktivnosti repertoáru (hostování sólistů) a dalších funkcí souvisejících s podporou působení těchto organizací na území Ústeckého kraje.

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU PRO ROK 2016 JE STANOVEN:

 

od 15. 1. 2016 do 29. 1. 2016


PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI JE ROZHODUJÍCÍ RAZÍTKO PŘIJETÍ PODATELNOU

KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE.

 

 

POZOR:


P o d á v á n í   n o v é   e l e k t r o n i c k é   ž á d o s t i


Ž a d a t e l e m   b u d e   p ř í m o   p ř í s p ě v k o v á   o r g a n i z a c e   n i k o l i   

z ř i z o v a t e l


 

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.kr-ustecky.cz /granty a dotace a na uvedených kontaktech:

Karina Strnadová, e-mail: strnadova.k@kr-ustecky.cz , telefon: 475 657 242

Bc. František Mlnařík, e-mail: mlnarik.f@kr-ustecky.cz , telefon: 475 657 919

 

 

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > Archiv dotačních titulů Ústeckého kraje > ARCHIV 2016 > Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2016

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém