Orientační nabídka


 

Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

Kontaktní osoba: Ing. Dominika Petráková, tel.: 475 657 426, email: petrakova.d@kr-ustecky.cz

 
 
 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 11. 12. 2017 usnesením č. 070/9Z/2017 Aktualizaci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období 2017 – 2020. V příloze naleznete úplné znění programu. Výzva k podávání žádostí o dotaci z tohoto programu bude zveřejněna v průběhu ledna 2018 na webových stránkách Ústeckého kraje.          
Upozornění: Podpora rybářství a rybníkářství na území Ústeckého kraje – maximální výše dotace činí 50 000 Kč.           

           

Oznámení pro žadatele o dotaci v rámci Programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji, oblast podpory:          

·          Podpora včelařů na území Ústeckého kraje            

·          Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje – vybavení včelařských kroužků    

V souladu s Nařízením vlády č. 237/2016 Sb., ze dne 20. 7. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005, o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, není možné poskytovat z prostředků Ústeckého kraje dotaci na technické zařízení (medomet, pastovací zařízení, odvíčkovací zařízení, nádoba na temperování, čištění nebo míchání medu, nádoba pro cezení medu, čerpadlo, tepelná komora, plnička medu, zařízení pro skladování medu a plástů, refraktometr, zařízení pro získávání medu aj.).


Příloha: Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 237/2016 - seznam zařízení, na které nelze čerpat dotaci u Ústeckého kraje                                                 

Přesná specifikace, na co lze v roce 2018 poskytnout dotaci z prostředků Ústeckého kraje v rámci podpory včelařů:         

Dotační titul č. 1 - Založení chovu včel (žadatel dosud nevlastní žádná včelstva, úly a základní včelařské vybavení), pořízení:        

a)   minimálně tří a maximálně pěti včelstev podle platných veterinárních předpisů,    

b   minimálně tří a maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím dnem a příslušenstvím,    

c)  základního včelařského vybavení (např. mezistěn, ochranného oděvu, kuřáku, rozpěráku, odvíčkovací vidličky, rámků nebo přířezů).


Projekt musí vždy zahrnovat komponenty dle písm. a), b) i c) dotačního titulu č. 1.        

Dotační titul č. 2 - Rozšíření chovu včel (žadatel je již registrován v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění), pořízení:

a)    dalších maximálně pěti nových nástavkových úlů s oddělitelným monitorovacím dnem a příslušenstvím   

b   dalšího technického včelařského vybavení (např. medomet, vařák, manipulační technika) dle nařízení 237/2016 Sb. lze žádat u SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)      

c) výměna tří maximálně pěti typově zastaralých úlů za nové dle písm. a) za předpokladu prokazatelné likvidace původních potvrzené odborným garantem


              Projekt může zahrnovat komponenty pod písm. a), b) nebo c) dotačního titulu č. 2.        

 
 

Odkazy


 

Související odkazy

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dotace a granty > Program pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji na období let 2017 až 2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém