Orientační nabídka


 

Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

 
 
 

V současné době se připravuje aktualizace na programové období 2021 - 2027. Obecné informace jsou k dispozici zde. Jakmile bude nový dokument dokončen a schválen, bude zveřejněn na této stránce. 


V letech 2012 a 2013 proběhla aktualizace programu rozvoje Ústeckého kraje. Účelem této aktualizace byla mimo jiné příprava podkladu pro rozdělování finančních prostředků v Ústeckém kraji z fondů Evropské unie v období 2014 – 2020.

Aktualizace programu rozvoje kraje má několik částí:

  1. ANALYTICKÁ ČÁST vč. SWOT analýzy 
  2. na základě analýzy byla připravena NÁVRHOVÁ ČÁST 
  3. na návrhovou část naváže IMPLEMENTAČNÍ ČÁST.
V průběhu zpracovávání aktualizace programu rozvoje kraje byly průběžné výsledky představovány a diskutovány v řídící skupině (členové řídící skupiny jsou uvedeni v přiloženém souboru). Řídící skupina je odpovědná za řízení celého procesu přípravy dokumentu.

Dále probíhala jednání odborných pracovních skupin, aby zpracovatel mohl získat odborná stanoviska a návrhy řešení. Ke každé prioritě byla ustavena jedna odborná pracovní skupina.

V prvním pololetí 2013 byl návrh dokumentu projednáván v komisích Rady Ústeckého kraje a také kdokoli z veřejnosti mohl k němu zasílat své připomínky.

Na základě zákona 100/2001 Sb., bylo zajištěno projednání možných dopadů koncepce na životní prostředí (tzv. SEA). Součástí tohoto hodnocení bylo také veřejné projednání dokumentu.

Po dokončení hodnocení SEA byl Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 předložen k projednání Radě Ústeckého kraje a následně Zastupitelstvu Ústeckého kraje ke schválení. Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020 schválen dne 30. 10. 2013.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rozvoj kraje - 2014 > Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém