Orientační nabídka


 

Program spolupráce Česko - Sasko v Ústeckém kraji 2021 - 2027

Obsah stránky se připravuje, děkujeme za pochopení.
 

 
 

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2021-2027 v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“

Dne 1. března 2022 byl zaslán návrh Programového dokumentu Evropské komisi ke schválení. Předpokládaný termín schválení Programového dokumentu je srpen 2022.


Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Saskem 2021-2027 navazuje na dotační období 2014 – 2020 a poskytuje již po čtvrté dotační prostředky Evropské unie. Účelem je zvyšování kvality života v Česko – Saském příhraničí. Program podporuje regionální a místní projekty připravené ve spolupráci Česko – Saských partnerů s pozitivním dopadem na společné území.

Oblasti podpory přeshraniční spolupráce Česko – Sasko 2021 – 2027 jsou rozmanité, od spolupráce záchranných služeb a hasičů přes vzdělávání, kulturu, sport, ochranu přírody a turistiku až po strategickou spolupráci institucí a tradiční projekty setkávání lidí přes hranici.

Program přeshraniční spolupráce Česko – Sasko 2021 – 2027 bude rozdělen do čtyř prioritních os:

  • Priorita 1: Inovace a konkurenceschopnost
  • Priorita 2: Změny klimatu a udržitelnost
  • Priorita 3: Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, kultura a cestovní ruch
  • Priorita 4: Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

Předpokladem pro poskytnutí podpory bude i nadále princip vedoucího partnera (Lead partner), princip přeshraniční spolupráce a prokazatelný pozitivní dopad na dotační území po obou stranách hranice. 

Vhodnými žadateli o podporu budou např. orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace, hospodářské svazy atd. Podrobný přehled vhodných žadatelů bude stanoven pro každou prioritní osu zvlášť. 

Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem.

Podrobnější informace k Programu naleznete na webových stránkách: www.sn-cz2020.eu.

Termíny ke konzultacím a podrobným informacím k Programu budou zveřejněny na webových stránkách Programu.


Níže ke stažení: 

Prezentace Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko pro nové dotační období 2021 – 2027, zpracovaná Národním orgánem – Ministerstvem pro místní rozvoj. V prezentaci naleznete základní informace k Programu, tematická zaměření a časový harmonogram.

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 2.5.2022 / 2.5.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies